NOK/DKK
Bán 0.66304
Chênh lệch Chênh lệch0.00113
Mua 0.66417
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 0.66095 0.00220 0.33% 0.65875 0.66157 0.65865
Mar 27, 2023 0.65865 -0.00140 -0.21% 0.66005 0.66075 0.65535
Mar 26, 2023 0.65995 0.00098 0.15% 0.65897 0.66069 0.65771
Mar 24, 2023 0.66000 -0.00005 -0.01% 0.66005 0.66265 0.65573
Mar 23, 2023 0.66025 0.00520 0.79% 0.65505 0.66469 0.65475
Mar 22, 2023 0.65495 -0.00009 -0.01% 0.65504 0.66007 0.65375
Mar 21, 2023 0.65495 0.00359 0.55% 0.65136 0.65944 0.64939
Mar 20, 2023 0.65133 -0.00005 -0.01% 0.65138 0.65338 0.64829
Mar 19, 2023 0.65136 0.00229 0.35% 0.64907 0.65273 0.64890
Mar 17, 2023 0.65095 -0.00102 -0.16% 0.65197 0.65579 0.65028
Mar 16, 2023 0.65197 -0.00128 -0.20% 0.65325 0.65378 0.64785
Mar 15, 2023 0.65314 -0.00391 -0.60% 0.65705 0.65944 0.64481
Mar 14, 2023 0.65695 0.00060 0.09% 0.65635 0.65995 0.65175
Mar 13, 2023 0.65635 0.00170 0.26% 0.65465 0.66065 0.65087
Mar 12, 2023 0.65463 -0.00137 -0.21% 0.65600 0.65727 0.65304
Mar 10, 2023 0.65693 -0.00167 -0.25% 0.65860 0.66215 0.65431
Mar 9, 2023 0.65855 -0.00165 -0.25% 0.66020 0.66274 0.65557
Mar 8, 2023 0.66005 0.00064 0.10% 0.65941 0.66424 0.65731
Mar 7, 2023 0.65935 -0.00869 -1.30% 0.66804 0.66961 0.65809
Mar 6, 2023 0.66804 -0.00270 -0.40% 0.67074 0.67353 0.66670