NOK/DKK
Bán 0.75624
Chênh lệch Chênh lệch0.00286
Mua 0.75910
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 0.75624 0.00106 0.14% 0.75518 0.75929 0.74922
Aug 11, 2022 0.75539 -0.00307 -0.40% 0.75846 0.75924 0.75291
Aug 10, 2022 0.75842 0.01001 1.34% 0.74841 0.75916 0.74666
Aug 9, 2022 0.74840 -0.00035 -0.05% 0.74875 0.74981 0.74616
Aug 8, 2022 0.74871 0.00562 0.76% 0.74309 0.75105 0.73839
Aug 7, 2022 0.74307 0.00129 0.17% 0.74178 0.74416 0.74141
Aug 5, 2022 0.74450 -0.00116 -0.16% 0.74566 0.74682 0.74219
Aug 4, 2022 0.74569 -0.00693 -0.92% 0.75262 0.75380 0.74345
Aug 3, 2022 0.75264 0.00485 0.65% 0.74779 0.75468 0.74605
Aug 2, 2022 0.74792 -0.00425 -0.57% 0.75217 0.75223 0.74645
Aug 1, 2022 0.75215 0.00017 0.02% 0.75198 0.75590 0.74963
Jul 31, 2022 0.75200 0.00053 0.07% 0.75147 0.75275 0.75141
Jul 29, 2022 0.75130 0.00288 0.38% 0.74842 0.75514 0.73938
Jul 28, 2022 0.74857 0.00091 0.12% 0.74766 0.75370 0.74011
Jul 27, 2022 0.74795 0.00589 0.79% 0.74206 0.75043 0.73648
Jul 26, 2022 0.74212 0.00309 0.42% 0.73903 0.74439 0.73805
Jul 25, 2022 0.73911 0.00560 0.76% 0.73351 0.74062 0.73115
Jul 24, 2022 0.73353 0.00067 0.09% 0.73286 0.73389 0.72691
Jul 22, 2022 0.73407 0.00284 0.39% 0.73123 0.73493 0.72687
Jul 21, 2022 0.73157 -0.00045 -0.06% 0.73202 0.73347 0.72791