NOK/JPY
Bán 13.8658
Chênh lệch Chênh lệch0.0192
Mua 13.8850
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 16, 2022 13.7294 0.0410 0.30% 13.6884 13.7402 13.6530
Aug 15, 2022 13.6881 -0.1912 -1.38% 13.8793 13.9274 13.3880
Aug 14, 2022 13.8785 0.0278 0.20% 13.8507 13.9246 13.7828
Aug 12, 2022 13.9169 -0.0320 -0.23% 13.9489 14.1353 13.8799
Aug 11, 2022 13.9484 0.0045 0.03% 13.9439 13.9843 13.8895
Aug 10, 2022 13.9433 0.0558 0.40% 13.8875 13.9846 13.7844
Aug 9, 2022 13.8858 0.0477 0.34% 13.8381 13.9222 13.8031
Aug 8, 2022 13.8371 0.1062 0.77% 13.7309 13.8837 13.5208
Aug 7, 2022 13.7307 0.0328 0.24% 13.6979 13.7554 13.6969
Aug 5, 2022 13.7452 0.1264 0.93% 13.6188 13.8145 13.6006
Aug 4, 2022 13.6187 -0.1430 -1.04% 13.7617 13.8586 13.6090
Aug 3, 2022 13.7606 0.1549 1.14% 13.6057 13.8102 13.5655
Aug 2, 2022 13.6118 -0.0175 -0.13% 13.6293 13.6445 13.4238
Aug 1, 2022 13.6292 -0.1302 -0.95% 13.7594 13.7682 13.6074
Jul 31, 2022 13.7597 0.0390 0.28% 13.7207 13.7821 13.7198
Jul 29, 2022 13.7505 -0.0349 -0.25% 13.7854 13.8301 13.4273
Jul 28, 2022 13.7849 -0.1748 -1.25% 13.9597 13.9954 13.5638
Jul 27, 2022 13.9606 0.1230 0.89% 13.8376 14.0517 13.8319
Jul 26, 2022 13.8374 -0.0115 -0.08% 13.8489 13.9342 13.7734
Jul 25, 2022 13.8491 0.1367 1.00% 13.7124 13.9044 13.5525