NOK/JPY
Bán 12.6506
Chênh lệch Chênh lệch0.0546
Mua 12.7052
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOK/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 12.6506 -0.0031 -0.02% 12.6537 12.7228 12.6261
May 25, 2023 12.6538 -0.0541 -0.43% 12.7079 12.7552 12.6211
May 24, 2023 12.7077 0.0661 0.52% 12.6416 12.7184 12.5831
May 23, 2023 12.6417 -0.0679 -0.53% 12.7096 12.7186 12.5784
May 22, 2023 12.7092 0.0505 0.40% 12.6587 12.7386 12.6205
May 21, 2023 12.6585 0.0098 0.08% 12.6487 12.6595 12.6147
May 19, 2023 12.6641 -0.0291 -0.23% 12.6932 12.7882 12.6488
May 18, 2023 12.6937 -0.0733 -0.57% 12.7670 12.7765 12.6442
May 17, 2023 12.7671 0.0550 0.43% 12.7121 12.7769 12.6328
May 16, 2023 12.7117 -0.1130 -0.88% 12.8247 12.8320 12.6733
May 15, 2023 12.8245 0.1126 0.89% 12.7119 12.8466 12.6850
May 14, 2023 12.7132 0.0219 0.17% 12.6913 12.7166 12.6824
May 12, 2023 12.6899 0.1060 0.84% 12.5839 12.7204 12.5631
May 11, 2023 12.5861 -0.1779 -1.39% 12.7640 12.8224 12.5382
May 10, 2023 12.7637 -0.0349 -0.27% 12.7986 12.8869 12.7197
May 9, 2023 12.7991 -0.0520 -0.40% 12.8511 12.8687 12.7358
May 8, 2023 12.8515 0.0728 0.57% 12.7787 12.9172 12.7420
May 7, 2023 12.7786 0.0608 0.48% 12.7178 12.7889 12.7169
May 5, 2023 12.7471 0.1918 1.53% 12.5553 12.7642 12.5509
May 4, 2023 12.5554 0.0606 0.49% 12.4948 12.6285 12.4573