OCEAN/USD
Bán 0.1517
Chênh lệch Chênh lệch0.0008
Mua 0.1525
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OCEAN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 0.1518 0.0086 6.01% 0.1432 0.1529 0.1418
Dec 8, 2022 0.1437 0.0092 6.84% 0.1345 0.1465 0.1314
Dec 7, 2022 0.1346 -0.0052 -3.72% 0.1398 0.1405 0.1288
Dec 6, 2022 0.1398 -0.0017 -1.20% 0.1415 0.1446 0.1382
Dec 5, 2022 0.1415 0.0028 2.02% 0.1387 0.1422 0.1368
Dec 4, 2022 0.1387 0.0034 2.51% 0.1353 0.1406 0.1353
Dec 3, 2022 0.1354 -0.0039 -2.80% 0.1393 0.1426 0.1348
Dec 2, 2022 0.1394 0.0021 1.53% 0.1373 0.1410 0.1343
Dec 1, 2022 0.1374 -0.0037 -2.62% 0.1411 0.1429 0.1360
Nov 30, 2022 0.1412 0.0014 1.00% 0.1398 0.1442 0.1375
Nov 29, 2022 0.1396 -0.0005 -0.36% 0.1401 0.1433 0.1362
Nov 28, 2022 0.1401 0.0069 5.18% 0.1332 0.1421 0.1281
Nov 27, 2022 0.1334 0.0001 0.08% 0.1333 0.1382 0.1324
Nov 26, 2022 0.1331 0.0025 1.91% 0.1306 0.1380 0.1306
Nov 25, 2022 0.1305 0.0017 1.32% 0.1288 0.1325 0.1251
Nov 24, 2022 0.1287 -0.0010 -0.77% 0.1297 0.1315 0.1198
Nov 23, 2022 0.1297 0.0071 5.79% 0.1226 0.1301 0.1220
Nov 22, 2022 0.1227 0.0037 3.11% 0.1190 0.1230 0.1152
Nov 21, 2022 0.1190 -0.0049 -3.95% 0.1239 0.1239 0.1154
Nov 20, 2022 0.1239 -0.0064 -4.91% 0.1303 0.1321 0.1228