OCEAN/USDT
Bán 0.1391
Chênh lệch Chênh lệch0.0004
Mua 0.1395
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

OCEAN/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 0.1364 -0.0009 -0.66% 0.1373 0.1389 0.1343
Dec 1, 2022 0.1374 -0.0038 -2.69% 0.1412 0.1430 0.1360
Nov 30, 2022 0.1412 0.0013 0.93% 0.1399 0.1444 0.1375
Nov 29, 2022 0.1397 -0.0004 -0.29% 0.1401 0.1435 0.1363
Nov 28, 2022 0.1402 0.0069 5.18% 0.1333 0.1422 0.1282
Nov 27, 2022 0.1335 0.0001 0.07% 0.1334 0.1383 0.1325
Nov 26, 2022 0.1332 0.0025 1.91% 0.1307 0.1381 0.1307
Nov 25, 2022 0.1306 0.0016 1.24% 0.1290 0.1326 0.1253
Nov 24, 2022 0.1289 -0.0010 -0.77% 0.1299 0.1317 0.1200
Nov 23, 2022 0.1299 0.0071 5.78% 0.1228 0.1303 0.1222
Nov 22, 2022 0.1229 0.0037 3.10% 0.1192 0.1232 0.1154
Nov 21, 2022 0.1192 -0.0049 -3.95% 0.1241 0.1241 0.1156
Nov 20, 2022 0.1241 -0.0064 -4.90% 0.1305 0.1323 0.1230
Nov 19, 2022 0.1307 0.0020 1.55% 0.1287 0.1314 0.1263
Nov 18, 2022 0.1288 -0.0006 -0.46% 0.1294 0.1329 0.1259
Nov 17, 2022 0.1297 -0.0029 -2.19% 0.1326 0.1358 0.1282
Nov 16, 2022 0.1329 -0.0043 -3.13% 0.1372 0.1405 0.1300
Nov 15, 2022 0.1376 0.0005 0.36% 0.1371 0.1472 0.1351
Nov 14, 2022 0.1374 0.0070 5.37% 0.1304 0.1392 0.1206
Nov 13, 2022 0.1305 0.0001 0.08% 0.1304 0.1345 0.1255