PAXG/USD
Bán 1788.87
Chênh lệch Chênh lệch9.43
Mua 1798.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PAXG/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 10, 2022 1793.86 3.99 0.22% 1789.87 1794.68 1789.87
Dec 9, 2022 1788.87 5.82 0.33% 1783.05 1797.03 1783.05
Dec 8, 2022 1784.05 1.17 0.07% 1782.88 1784.77 1777.07
Dec 7, 2022 1782.88 12.15 0.69% 1770.73 1785.05 1766.92
Dec 6, 2022 1769.73 1.81 0.10% 1767.92 1777.90 1767.74
Dec 5, 2022 1766.92 -18.13 -1.02% 1785.05 1798.03 1762.75
Dec 4, 2022 1786.05 2.17 0.12% 1783.88 1790.04 1782.88
Dec 3, 2022 1782.88 4.98 0.28% 1777.90 1783.88 1773.90
Dec 2, 2022 1781.89 -5.98 -0.33% 1787.87 1788.87 1767.09
Dec 1, 2022 1786.87 27.93 1.59% 1758.94 1788.22 1757.94
Nov 30, 2022 1759.11 25.64 1.48% 1733.47 1759.11 1732.47
Nov 29, 2022 1735.46 0.87 0.05% 1734.59 1745.09 1731.13
Nov 28, 2022 1734.94 -6.16 -0.35% 1741.10 1749.90 1731.95
Nov 27, 2022 1740.93 -1.82 -0.10% 1742.75 1748.90 1740.93
Nov 26, 2022 1742.93 -1.81 -0.10% 1744.74 1760.69 1742.75
Nov 25, 2022 1743.74 4.51 0.26% 1739.23 1747.73 1737.07
Nov 24, 2022 1740.23 3.86 0.22% 1736.37 1743.39 1732.41
Nov 23, 2022 1736.54 6.97 0.40% 1729.57 1737.54 1720.78
Nov 22, 2022 1729.75 -0.16 -0.01% 1729.91 1740.88 1726.75
Nov 21, 2022 1729.92 -12.61 -0.72% 1742.53 1745.69 1723.59