Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
100 BYN
Miễn phí
100 BYN
MASTERCARD
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 9 BYN
VISA
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 7.5 BYN
Số tiền gửi tối thiểu
100 BYN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
100 BYN
Hoa hồng rút tiền
Số tiền gửi tối thiểu
50 BYN
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 9 BYN
Số tiền gửi tối thiểu
50 BYN
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 7.5 BYN
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
50 EUR
Miễn phí i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 EUR
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
VISA
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
Số tiền gửi tối thiểu
50 EUR
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Mức rút tiền tối thiểu
50 EUR
Hoa hồng rút tiền
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Số tiền gửi tối thiểu
20 EUR
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 EUR
Số tiền gửi tối thiểu
20 EUR
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 EUR
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
50 GBP
Miễn phí
50 GBP
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
VISA
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
Số tiền gửi tối thiểu
50 GBP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
50 GBP
Hoa hồng rút tiền
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Số tiền gửi tối thiểu
20 GBP
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 GBP
Số tiền gửi tối thiểu
20 GBP
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 GBP
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
50 USD
Miễn phí i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 USD
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
VISA
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
Số tiền gửi tối thiểu
50 USD
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Mức rút tiền tối thiểu
50 USD
Hoa hồng rút tiền
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Số tiền gửi tối thiểu
20 USD
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 USD
Số tiền gửi tối thiểu
20 USD
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 USD
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
1INCH
12 1INCH
Miễn phí
24 1INCH
12 1INCH
AAVE
0.05 AAVE
Miễn phí
0.1 AAVE
0.05 AAVE
ANT
3.5 ANT
Miễn phí
7 ANT
3.5 ANT
APE
1 APE
Miễn phí
2 APE
1 APE
AXS
0.4 AXS
Miễn phí
0.8 AXS
0.4 AXS
BAL
0.9 BAL
Miễn phí
1.8 BAL
0.9 BAL
BAND
2.2 BAND
Miễn phí
4.4 BAND
2.2 BAND
BAT
26 BAT
Miễn phí
52 BAT
26 BAT
BCH
0.005 BCH
Miễn phí
0.01 BCH
0.005 BCH
BNB
0.01 BNB
Miễn phí
0.02 BNB
0.01 BNB
BNT
4.8 BNT
Miễn phí
9.6 BNT
4.8 BNT
BTC
0.0001 BTC
Miễn phí
0.0002 BTC
0.0001 BTC
CAKE
0.5 CAKE
Miễn phí
1 CAKE
0.5 CAKE
CHZ
110 CHZ
Miễn phí
220 CHZ
110 CHZ
COMP
0.045 COMP
Miễn phí
0.09 COMP
0.045 COMP
CRV
4 CRV
Miễn phí
8 CRV
4 CRV
DAI
20 DAI
Miễn phí
40 DAI
20 DAI
ENJ
13 ENJ
Miễn phí
26 ENJ
13 ENJ
ETC
0.01 ETC
Miễn phí
0.1 ETC
0.01 ETC
ETH
0.004 ETH
Miễn phí
0.008 ETH
0.004 ETH
GRT
53 GRT
Miễn phí
106 GRT
53 GRT
HOT
3900 HOT
Miễn phí
7800 HOT
3900 HOT
KNC
11 KNC
Miễn phí
22 KNC
11 KNC
LDO
2.5 LDO
Miễn phí
5 LDO
2.5 LDO
LINK
0.7 LINK
Miễn phí
1.4 LINK
0.7 LINK
LRC
19 LRC
Miễn phí
38 LRC
19 LRC
LTC
0.005 LTC
Miễn phí
0.01 LTC
0.005 LTC
MANA
26 MANA
Miễn phí
52 MANA
26 MANA
MATIC
15 MATIC
Miễn phí
30 MATIC
15 MATIC
MKR
0.01 MKR
Miễn phí
0.02 MKR
0.01 MKR
OCEAN
23 OCEAN
Miễn phí
46 OCEAN
23 OCEAN
OMG
2.3 OMG
Miễn phí
4.6 OMG
2.3 OMG
REN
20 REN
Miễn phí
40 REN
20 REN
RENBTC
0.0007 RENBTC
Miễn phí
0.0014 RENBTC
0.0007 RENBTC
REPV2
0.8 REPV2
Miễn phí
1.6 REPV2
0.8 REPV2
SAND
6 SAND
Miễn phí
12 SAND
6 SAND
SHIB
750000 SHIB
Miễn phí
1500000 SHIB
750000 SHIB
SNX
1.4 SNX
Miễn phí
2.8 SNX
1.4 SNX
SRM
9 SRM
Miễn phí
18 SRM
9 SRM
SUSHI
1.4 SUSHI
Miễn phí
2.8 SUSHI
1.4 SUSHI
TOKENISED ASSETS
100 TOKENISED ASSETS
Miễn phí
0.05 TOKENISED ASSETS
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
20 TUSD
Miễn phí
40 TUSD
20 TUSD
UMA
1.7 UMA
Miễn phí
3.4 UMA
1.7 UMA
UNI
0.8 UNI
Miễn phí
1.6 UNI
0.8 UNI
USDC
20 USDC
Miễn phí
40 USDC
20 USDC
USDT
20 USDT
Miễn phí
40 USDT
20 USDT
WBTC
0.0004 WBTC
Miễn phí
0.0008 WBTC
0.0004 WBTC
XRP
3.5 XRP
Miễn phí
15 XRP
3.5 XRP
YFI
0.0006 YFI
Miễn phí
0.0012 YFI
0.0006 YFI
ZRX
20 ZRX
Miễn phí
40 ZRX
20 ZRX
Số tiền gửi tối thiểu
12 1INCH
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
24 1INCH
Hoa hồng rút tiền
12 1INCH
Số tiền gửi tối thiểu
0.05 AAVE
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.1 AAVE
Hoa hồng rút tiền
0.05 AAVE
Số tiền gửi tối thiểu
3.5 ANT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
7 ANT
Hoa hồng rút tiền
3.5 ANT
Số tiền gửi tối thiểu
1 APE
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
2 APE
Hoa hồng rút tiền
1 APE
Số tiền gửi tối thiểu
0.4 AXS
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.8 AXS
Hoa hồng rút tiền
0.4 AXS
Số tiền gửi tối thiểu
0.9 BAL
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1.8 BAL
Hoa hồng rút tiền
0.9 BAL
Số tiền gửi tối thiểu
2.2 BAND
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
4.4 BAND
Hoa hồng rút tiền
2.2 BAND
Số tiền gửi tối thiểu
26 BAT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
52 BAT
Hoa hồng rút tiền
26 BAT
Số tiền gửi tối thiểu
0.005 BCH
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.01 BCH
Hoa hồng rút tiền
0.005 BCH
Số tiền gửi tối thiểu
0.01 BNB
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.02 BNB
Hoa hồng rút tiền
0.01 BNB
Số tiền gửi tối thiểu
4.8 BNT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
9.6 BNT
Hoa hồng rút tiền
4.8 BNT
Số tiền gửi tối thiểu
0.0001 BTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0002 BTC
Hoa hồng rút tiền
0.0001 BTC
Số tiền gửi tối thiểu
0.5 CAKE
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1 CAKE
Hoa hồng rút tiền
0.5 CAKE
Số tiền gửi tối thiểu
110 CHZ
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
220 CHZ
Hoa hồng rút tiền
110 CHZ
Số tiền gửi tối thiểu
0.045 COMP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.09 COMP
Hoa hồng rút tiền
0.045 COMP
Số tiền gửi tối thiểu
4 CRV
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
8 CRV
Hoa hồng rút tiền
4 CRV
Số tiền gửi tối thiểu
20 DAI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 DAI
Hoa hồng rút tiền
20 DAI
Số tiền gửi tối thiểu
13 ENJ
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
26 ENJ
Hoa hồng rút tiền
13 ENJ
Số tiền gửi tối thiểu
0.01 ETC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.1 ETC
Hoa hồng rút tiền
0.01 ETC
Số tiền gửi tối thiểu
0.004 ETH
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.008 ETH
Hoa hồng rút tiền
0.004 ETH
Số tiền gửi tối thiểu
53 GRT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
106 GRT
Hoa hồng rút tiền
53 GRT
Số tiền gửi tối thiểu
3900 HOT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
7800 HOT
Hoa hồng rút tiền
3900 HOT
Số tiền gửi tối thiểu
11 KNC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
22 KNC
Hoa hồng rút tiền
11 KNC
Số tiền gửi tối thiểu
2.5 LDO
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
5 LDO
Hoa hồng rút tiền
2.5 LDO
Số tiền gửi tối thiểu
0.7 LINK
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1.4 LINK
Hoa hồng rút tiền
0.7 LINK
Số tiền gửi tối thiểu
19 LRC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
38 LRC
Hoa hồng rút tiền
19 LRC
Số tiền gửi tối thiểu
0.005 LTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.01 LTC
Hoa hồng rút tiền
0.005 LTC
Số tiền gửi tối thiểu
26 MANA
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
52 MANA
Hoa hồng rút tiền
26 MANA
Số tiền gửi tối thiểu
15 MATIC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
30 MATIC
Hoa hồng rút tiền
15 MATIC
Số tiền gửi tối thiểu
0.01 MKR
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.02 MKR
Hoa hồng rút tiền
0.01 MKR
Số tiền gửi tối thiểu
23 OCEAN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
46 OCEAN
Hoa hồng rút tiền
23 OCEAN
Số tiền gửi tối thiểu
2.3 OMG
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
4.6 OMG
Hoa hồng rút tiền
2.3 OMG
Số tiền gửi tối thiểu
20 REN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 REN
Hoa hồng rút tiền
20 REN
Số tiền gửi tối thiểu
0.0007 RENBTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0014 RENBTC
Hoa hồng rút tiền
0.0007 RENBTC
Số tiền gửi tối thiểu
0.8 REPV2
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1.6 REPV2
Hoa hồng rút tiền
0.8 REPV2
Số tiền gửi tối thiểu
6 SAND
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 SAND
Hoa hồng rút tiền
6 SAND
Số tiền gửi tối thiểu
750000 SHIB
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1500000 SHIB
Hoa hồng rút tiền
750000 SHIB
Số tiền gửi tối thiểu
1.4 SNX
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
2.8 SNX
Hoa hồng rút tiền
1.4 SNX
Số tiền gửi tối thiểu
9 SRM
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
18 SRM
Hoa hồng rút tiền
9 SRM
Số tiền gửi tối thiểu
1.4 SUSHI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
2.8 SUSHI
Hoa hồng rút tiền
1.4 SUSHI
Số tiền gửi tối thiểu
100 TOKENISED ASSETS
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.05 TOKENISED ASSETS
Hoa hồng rút tiền
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
Số tiền gửi tối thiểu
20 TUSD
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 TUSD
Hoa hồng rút tiền
20 TUSD
Số tiền gửi tối thiểu
1.7 UMA
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
3.4 UMA
Hoa hồng rút tiền
1.7 UMA
Số tiền gửi tối thiểu
0.8 UNI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1.6 UNI
Hoa hồng rút tiền
0.8 UNI
Số tiền gửi tối thiểu
20 USDC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 USDC
Hoa hồng rút tiền
20 USDC
Số tiền gửi tối thiểu
20 USDT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 USDT
Hoa hồng rút tiền
20 USDT
Số tiền gửi tối thiểu
0.0004 WBTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0008 WBTC
Hoa hồng rút tiền
0.0004 WBTC
Số tiền gửi tối thiểu
3.5 XRP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
15 XRP
Hoa hồng rút tiền
3.5 XRP
Số tiền gửi tối thiểu
0.0006 YFI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0012 YFI
Hoa hồng rút tiền
0.0006 YFI
Số tiền gửi tối thiểu
20 ZRX
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 ZRX
Hoa hồng rút tiền
20 ZRX
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.

* Số tiền gửi tối thiểu là 0.002 BTC, 0.1 ETH, 0.05 BCH hoặc 0.2 LTC. Nếu số tiền ít hơn quy định, nó sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn. Số tiền gửi sẽ xuất hiện trên số dư của bạn khi số này vượt hơn mức tối thiểu được chỉ định.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
MASTERCARD
1500 RUB
3.5%
750 RUB i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 200 RUB
VISA
1500 RUB
3.5%
750 RUB i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 200 RUB
Số tiền gửi tối thiểu
1500 RUB
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
750 RUB
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 200 RUB
Số tiền gửi tối thiểu
1500 RUB
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
750 RUB
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 200 RUB
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Loại phí Chi tiết về phí
Phí giao dịch (đòn bẩy)

Phí tiền điện tử: 0.075%

Tài sản token hóa (Cổ phiếu, ETF, Chỉ số, Hàng hóa): 0.05%

Tiền tệ token hóa: 0.002%

Phí giao dịch

Tiền điện tử: 1.95%
Tài sản token hóa (Cổ phiếu, ETF, Chỉ số, Hàng hóa): 0.05%
Trái phiếu token hóa: 0.03%
Tiền tệ token hóa: 0% *
Chữ ký điện tử công ty: 0% (mua), 1.5% (bán)

Phí quỹ

Phí sẽ áp dụng cho các giao dịch có đòn bẩy liên tục được định mức theo tỷ giá thị trường *

* Phí cho mỗi công cụ có thể khác nhau