Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
100 BYN
Miễn phí
100 BYN
MASTERCARD
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 9 BYN
VISA
50 BYN
3.5%
25 BYN i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 7.5 BYN
Bank Transfer
Số tiền gửi tối thiểu
100 BYN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
100 BYN
Hoa hồng rút tiền
MASTERCARD
Số tiền gửi tối thiểu
50 BYN
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 9 BYN
VISA
Số tiền gửi tối thiểu
50 BYN
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
25 BYN
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 7.5 BYN
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
50 EUR
Miễn phí i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 EUR
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
VISA
20 EUR
3.5%
10 EUR i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 EUR
Bank Transfer
Số tiền gửi tối thiểu
50 EUR
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Mức rút tiền tối thiểu
50 EUR
Hoa hồng rút tiền
0.15% ( min 20 EUR; max 150 EUR; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
Số tiền gửi tối thiểu
20 EUR
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 EUR
VISA
Số tiền gửi tối thiểu
20 EUR
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 EUR
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 EUR
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
50 GBP
Miễn phí
50 GBP
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
VISA
20 GBP
3.5%
10 GBP i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 GBP
Bank Transfer
Số tiền gửi tối thiểu
50 GBP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
50 GBP
Hoa hồng rút tiền
0.15% ( min 20 GBP; max 120 GBP; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
Số tiền gửi tối thiểu
20 GBP
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 GBP
VISA
Số tiền gửi tối thiểu
20 GBP
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 GBP
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 GBP
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
Bank Transfer
50 USD
Miễn phí i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
50 USD
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; ) i
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
VISA
20 USD
3.5%
10 USD i
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
3% + 3 USD
Bank Transfer
Số tiền gửi tối thiểu
50 USD
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
Mức rút tiền tối thiểu
50 USD
Hoa hồng rút tiền
0.15% ( min 20 USD; max 200 USD; )
Your issuing bank may charge commission, deductible from your account.
MASTERCARD
Số tiền gửi tối thiểu
20 USD
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 USD
VISA
Số tiền gửi tối thiểu
20 USD
Hoa hồng tiền gửi
3.5%
Mức rút tiền tối thiểu
10 USD
Please note, receiving of funds may take up to several business days, depending on the issuing bank.
Hoa hồng rút tiền
3% + 3 USD
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.
Số tiền gửi tối thiểu Hoa hồng tiền gửi Mức rút tiền tối thiểu Hoa hồng rút tiền
1INCH
10 1INCH
Miễn phí
20 1INCH
10 1INCH
AAVE
0.08 AAVE
Miễn phí
0.16 AAVE
0.08 AAVE
ANT
3.6 ANT
Miễn phí
7.2 ANT
3.6 ANT
APE
1 APE
Miễn phí
2 APE
1 APE
AVAX
0.035 AVAX
Miễn phí
0.07 AVAX
0.035 AVAX
AXS
0.5 AXS
Miễn phí
1 AXS
0.5 AXS
BAL
1.1 BAL
Miễn phí
2.2 BAL
1.1 BAL
BAND
5.1 BAND
Miễn phí
10 BAND
5.1 BAND
BAT
20 BAT
Miễn phí
40 BAT
20 BAT
BCH
0.005 BCH
Miễn phí
0.01 BCH
0.005 BCH
BNB
0.01 BNB
Miễn phí
0.02 BNB
0.01 BNB
BNT
13 BNT
Miễn phí
26 BNT
13 BNT
BTC
0.0001 BTC
Miễn phí
0.0002 BTC
0.0001 BTC
CAKE
0.5 CAKE
Miễn phí
1 CAKE
0.5 CAKE
CELO
0.5 CELO
Miễn phí
1 CELO
0.5 CELO
CHZ
24 CHZ
Miễn phí
48 CHZ
24 CHZ
COMP
0.1 COMP
Miễn phí
0.2 COMP
0.1 COMP
CRV
6.1 CRV
Miễn phí
12 CRV
6.1 CRV
DAI
6 DAI
Miễn phí
12 DAI
6 DAI
ENJ
12 ENJ
Miễn phí
24 ENJ
12 ENJ
ETC
0.01 ETC
Miễn phí
0.1 ETC
0.01 ETC
ETH
0.004 ETH
Miễn phí
0.008 ETH
0.004 ETH
ETHW
0 ETHW
Miễn phí
0.2 ETHW
0.1 ETHW
FTM
5 FTM
Miễn phí
10 FTM
5 FTM
GRT
59 GRT
Miễn phí
118 GRT
59 GRT
HOT
3000 HOT
Miễn phí
6000 HOT
3000 HOT
KNC
4.3 KNC
Miễn phí
8.6 KNC
4.3 KNC
LDO
3.3 LDO
Miễn phí
6.6 LDO
3.3 LDO
LINK
0.8 LINK
Miễn phí
1.6 LINK
0.8 LINK
LRC
19 LRC
Miễn phí
38 LRC
19 LRC
LTC
0.005 LTC
Miễn phí
0.01 LTC
0.005 LTC
MANA
8.3 MANA
Miễn phí
17 MANA
8.3 MANA
MATIC
7.8 MATIC
Miễn phí
16 MATIC
7.8 MATIC
MKR
0.0095 MKR
Miễn phí
0.019 MKR
0.0095 MKR
OCEAN
39 OCEAN
Miễn phí
78 OCEAN
39 OCEAN
OMG
3.5 OMG
Miễn phí
7 OMG
3.5 OMG
PAXG
0.004 PAXG
Miễn phí
0.008 PAXG
0.004 PAXG
QNT
0.06 QNT
Miễn phí
0.12 QNT
0.06 QNT
REPV2
0.85 REPV2
Miễn phí
1.7 REPV2
0.85 REPV2
RVN
20 RVN
Miễn phí
40 RVN
20 RVN
SAND
7 SAND
Miễn phí
14 SAND
7 SAND
SHIB
550000 SHIB
Miễn phí
1100000 SHIB
550000 SHIB
SNX
2.4 SNX
Miễn phí
4.8 SNX
2.4 SNX
SRM
7.9 SRM
Miễn phí
16 SRM
7.9 SRM
SUSHI
5.6 SUSHI
Miễn phí
11 SUSHI
5.6 SUSHI
TOKENISED ASSETS
100 TOKENISED ASSETS
Miễn phí
0.05 TOKENISED ASSETS
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
5.9 TUSD
Miễn phí
12 TUSD
5.9 TUSD
TWT
0.5 TWT
Miễn phí
1 TWT
0.5 TWT
UMA
2.5 UMA
Miễn phí
5 UMA
2.5 UMA
UNI
1.1 UNI
Miễn phí
2.2 UNI
1.1 UNI
USDC
6 USDC
Miễn phí
12 USDC
6 USDC
USDP
6 USDP
Miễn phí
12 USDP
6 USDP
USDT
6 USDT
Miễn phí
12 USDT
6 USDT
WBTC
0.0003 WBTC
Miễn phí
0.0006 WBTC
0.0003 WBTC
XCN
25 XCN
Miễn phí
50 XCN
25 XCN
XLM
0.2 XLM
Miễn phí
20 XLM
0.2 XLM
XRP
3.5 XRP
Miễn phí
15 XRP
3.5 XRP
YFI
0.0007 YFI
Miễn phí
0.0014 YFI
0.0007 YFI
ZRX
22 ZRX
Miễn phí
44 ZRX
22 ZRX
1INCH
Số tiền gửi tối thiểu
10 1INCH
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
20 1INCH
Hoa hồng rút tiền
10 1INCH
AAVE
Số tiền gửi tối thiểu
0.08 AAVE
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.16 AAVE
Hoa hồng rút tiền
0.08 AAVE
ANT
Số tiền gửi tối thiểu
3.6 ANT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
7.2 ANT
Hoa hồng rút tiền
3.6 ANT
APE
Số tiền gửi tối thiểu
1 APE
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
2 APE
Hoa hồng rút tiền
1 APE
AVAX
Số tiền gửi tối thiểu
0.035 AVAX
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.07 AVAX
Hoa hồng rút tiền
0.035 AVAX
AXS
Số tiền gửi tối thiểu
0.5 AXS
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1 AXS
Hoa hồng rút tiền
0.5 AXS
BAL
Số tiền gửi tối thiểu
1.1 BAL
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
2.2 BAL
Hoa hồng rút tiền
1.1 BAL
BAND
Số tiền gửi tối thiểu
5.1 BAND
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
10 BAND
Hoa hồng rút tiền
5.1 BAND
BAT
Số tiền gửi tối thiểu
20 BAT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 BAT
Hoa hồng rút tiền
20 BAT
BCH
Số tiền gửi tối thiểu
0.005 BCH
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.01 BCH
Hoa hồng rút tiền
0.005 BCH
BNB
Số tiền gửi tối thiểu
0.01 BNB
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.02 BNB
Hoa hồng rút tiền
0.01 BNB
BNT
Số tiền gửi tối thiểu
13 BNT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
26 BNT
Hoa hồng rút tiền
13 BNT
BTC
Số tiền gửi tối thiểu
0.0001 BTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0002 BTC
Hoa hồng rút tiền
0.0001 BTC
CAKE
Số tiền gửi tối thiểu
0.5 CAKE
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1 CAKE
Hoa hồng rút tiền
0.5 CAKE
CELO
Số tiền gửi tối thiểu
0.5 CELO
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1 CELO
Hoa hồng rút tiền
0.5 CELO
CHZ
Số tiền gửi tối thiểu
24 CHZ
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
48 CHZ
Hoa hồng rút tiền
24 CHZ
COMP
Số tiền gửi tối thiểu
0.1 COMP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.2 COMP
Hoa hồng rút tiền
0.1 COMP
CRV
Số tiền gửi tối thiểu
6.1 CRV
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 CRV
Hoa hồng rút tiền
6.1 CRV
DAI
Số tiền gửi tối thiểu
6 DAI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 DAI
Hoa hồng rút tiền
6 DAI
ENJ
Số tiền gửi tối thiểu
12 ENJ
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
24 ENJ
Hoa hồng rút tiền
12 ENJ
ETC
Số tiền gửi tối thiểu
0.01 ETC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.1 ETC
Hoa hồng rút tiền
0.01 ETC
ETH
Số tiền gửi tối thiểu
0.004 ETH
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.008 ETH
Hoa hồng rút tiền
0.004 ETH
ETHW
Số tiền gửi tối thiểu
0 ETHW
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.2 ETHW
Hoa hồng rút tiền
0.1 ETHW
FTM
Số tiền gửi tối thiểu
5 FTM
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
10 FTM
Hoa hồng rút tiền
5 FTM
GRT
Số tiền gửi tối thiểu
59 GRT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
118 GRT
Hoa hồng rút tiền
59 GRT
HOT
Số tiền gửi tối thiểu
3000 HOT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
6000 HOT
Hoa hồng rút tiền
3000 HOT
KNC
Số tiền gửi tối thiểu
4.3 KNC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
8.6 KNC
Hoa hồng rút tiền
4.3 KNC
LDO
Số tiền gửi tối thiểu
3.3 LDO
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
6.6 LDO
Hoa hồng rút tiền
3.3 LDO
LINK
Số tiền gửi tối thiểu
0.8 LINK
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1.6 LINK
Hoa hồng rút tiền
0.8 LINK
LRC
Số tiền gửi tối thiểu
19 LRC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
38 LRC
Hoa hồng rút tiền
19 LRC
LTC
Số tiền gửi tối thiểu
0.005 LTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.01 LTC
Hoa hồng rút tiền
0.005 LTC
MANA
Số tiền gửi tối thiểu
8.3 MANA
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
17 MANA
Hoa hồng rút tiền
8.3 MANA
MATIC
Số tiền gửi tối thiểu
7.8 MATIC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
16 MATIC
Hoa hồng rút tiền
7.8 MATIC
MKR
Số tiền gửi tối thiểu
0.0095 MKR
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.019 MKR
Hoa hồng rút tiền
0.0095 MKR
OCEAN
Số tiền gửi tối thiểu
39 OCEAN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
78 OCEAN
Hoa hồng rút tiền
39 OCEAN
OMG
Số tiền gửi tối thiểu
3.5 OMG
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
7 OMG
Hoa hồng rút tiền
3.5 OMG
PAXG
Số tiền gửi tối thiểu
0.004 PAXG
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.008 PAXG
Hoa hồng rút tiền
0.004 PAXG
QNT
Số tiền gửi tối thiểu
0.06 QNT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.12 QNT
Hoa hồng rút tiền
0.06 QNT
REPV2
Số tiền gửi tối thiểu
0.85 REPV2
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1.7 REPV2
Hoa hồng rút tiền
0.85 REPV2
RVN
Số tiền gửi tối thiểu
20 RVN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
40 RVN
Hoa hồng rút tiền
20 RVN
SAND
Số tiền gửi tối thiểu
7 SAND
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
14 SAND
Hoa hồng rút tiền
7 SAND
SHIB
Số tiền gửi tối thiểu
550000 SHIB
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1100000 SHIB
Hoa hồng rút tiền
550000 SHIB
SNX
Số tiền gửi tối thiểu
2.4 SNX
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
4.8 SNX
Hoa hồng rút tiền
2.4 SNX
SRM
Số tiền gửi tối thiểu
7.9 SRM
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
16 SRM
Hoa hồng rút tiền
7.9 SRM
SUSHI
Số tiền gửi tối thiểu
5.6 SUSHI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
11 SUSHI
Hoa hồng rút tiền
5.6 SUSHI
TOKENISED ASSETS
Số tiền gửi tối thiểu
100 TOKENISED ASSETS
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.05 TOKENISED ASSETS
Hoa hồng rút tiền
1.5% ( min 0.02 TOKENISED ASSETS; )
TUSD
Số tiền gửi tối thiểu
5.9 TUSD
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 TUSD
Hoa hồng rút tiền
5.9 TUSD
TWT
Số tiền gửi tối thiểu
0.5 TWT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
1 TWT
Hoa hồng rút tiền
0.5 TWT
UMA
Số tiền gửi tối thiểu
2.5 UMA
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
5 UMA
Hoa hồng rút tiền
2.5 UMA
UNI
Số tiền gửi tối thiểu
1.1 UNI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
2.2 UNI
Hoa hồng rút tiền
1.1 UNI
USDC
Số tiền gửi tối thiểu
6 USDC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 USDC
Hoa hồng rút tiền
6 USDC
USDP
Số tiền gửi tối thiểu
6 USDP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 USDP
Hoa hồng rút tiền
6 USDP
USDT
Số tiền gửi tối thiểu
6 USDT
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
12 USDT
Hoa hồng rút tiền
6 USDT
WBTC
Số tiền gửi tối thiểu
0.0003 WBTC
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0006 WBTC
Hoa hồng rút tiền
0.0003 WBTC
XCN
Số tiền gửi tối thiểu
25 XCN
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
50 XCN
Hoa hồng rút tiền
25 XCN
XLM
Số tiền gửi tối thiểu
0.2 XLM
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
20 XLM
Hoa hồng rút tiền
0.2 XLM
XRP
Số tiền gửi tối thiểu
3.5 XRP
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
15 XRP
Hoa hồng rút tiền
3.5 XRP
YFI
Số tiền gửi tối thiểu
0.0007 YFI
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
0.0014 YFI
Hoa hồng rút tiền
0.0007 YFI
ZRX
Số tiền gửi tối thiểu
22 ZRX
Hoa hồng tiền gửi
Miễn phí
Mức rút tiền tối thiểu
44 ZRX
Hoa hồng rút tiền
22 ZRX
Lưu ý: xin lưu ý rằng Currency.com sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Nga. Các giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng (Visa, MasterCard) được thực hiện quy đổi sang rúp Nga, có nghĩa là số tiền cuối cùng có thể khác.

* Số tiền gửi tối thiểu là 0.002 BTC, 0.1 ETH, 0.05 BCH hoặc 0.2 LTC. Nếu số tiền ít hơn quy định, nó sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn. Số tiền gửi sẽ xuất hiện trên số dư của bạn khi số này vượt hơn mức tối thiểu được chỉ định.
Loại phí Chi tiết về phí
Phí giao dịch (đòn bẩy)

Phí tiền điện tử: 0.075%

Tài sản token hóa (Cổ phiếu, ETF, Chỉ số, Hàng hóa): 0.05%

Tiền tệ token hóa: 0.002%

Phí giao dịch

Tiền điện tử: 1.95%
Tài sản token hóa (Cổ phiếu, ETF, Chỉ số, Hàng hóa): 0.05%
Trái phiếu token hóa: 0.03%
Tiền tệ token hóa: 0% *
Chữ ký điện tử công ty: 0% (mua), 1.5% (bán)

Phí quỹ

Phí sẽ áp dụng cho các giao dịch có đòn bẩy liên tục được định mức theo tỷ giá thị trường *

* Phí cho mỗi công cụ có thể khác nhau