GBP/CNH
Bán 8.5062
Chênh lệch Chênh lệch0.0024
Mua 8.5086
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 8.5085 -0.0066 -0.08% 8.5151 8.5240 8.4971
Mar 30, 2023 8.5157 0.0308 0.36% 8.4849 8.5198 8.4742
Mar 29, 2023 8.4850 0.0024 0.03% 8.4826 8.5131 8.4766
Mar 28, 2023 8.4826 0.0204 0.24% 8.4622 8.4953 8.4556
Mar 27, 2023 8.4623 0.0551 0.66% 8.4072 8.4691 8.4004
Mar 26, 2023 8.4068 0.0224 0.27% 8.3844 8.4108 8.3794
Mar 24, 2023 8.3981 0.0050 0.06% 8.3931 8.4171 8.3802
Mar 23, 2023 8.3931 -0.0261 -0.31% 8.4192 8.4298 8.3709
Mar 22, 2023 8.4190 0.0151 0.18% 8.4039 8.4696 8.3886
Mar 21, 2023 8.4036 -0.0329 -0.39% 8.4365 8.4462 8.3824
Mar 20, 2023 8.4364 0.0541 0.65% 8.3823 8.4441 8.3783
Mar 19, 2023 8.3828 -0.0066 -0.08% 8.3894 8.3951 8.3757
Mar 17, 2023 8.3879 0.0409 0.49% 8.3470 8.4002 8.3296
Mar 16, 2023 8.3469 0.0341 0.41% 8.3128 8.3692 8.3010
Mar 15, 2023 8.3128 -0.0477 -0.57% 8.3605 8.3906 8.2942
Mar 14, 2023 8.3605 0.0238 0.29% 8.3367 8.3826 8.3285
Mar 13, 2023 8.3363 -0.0099 -0.12% 8.3462 8.3678 8.2813
Mar 12, 2023 8.3461 0.0214 0.26% 8.3247 8.3673 8.3247
Mar 10, 2023 8.3454 0.0281 0.34% 8.3173 8.3828 8.3077
Mar 9, 2023 8.3172 0.0631 0.76% 8.2541 8.3267 8.2454