GBP/CNH
Bán 8.2140
Chênh lệch Chênh lệch0.0025
Mua 8.2165
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 8.2152 0.0064 0.08% 8.2088 8.2189 8.2033
Aug 10, 2022 8.2088 0.0575 0.71% 8.1513 8.2477 8.1508
Aug 9, 2022 8.1514 -0.0152 -0.19% 8.1666 8.1940 8.1456
Aug 8, 2022 8.1667 0.0124 0.15% 8.1543 8.2090 8.1472
Aug 7, 2022 8.1544 -0.0044 -0.05% 8.1588 8.1619 8.1518
Aug 5, 2022 8.1650 -0.0435 -0.53% 8.2085 8.2141 8.1227
Aug 4, 2022 8.2086 0.0048 0.06% 8.2038 8.2617 8.1570
Aug 3, 2022 8.2037 -0.0268 -0.33% 8.2305 8.2588 8.1869
Aug 2, 2022 8.2304 -0.0856 -1.03% 8.3160 8.3362 8.2121
Aug 1, 2022 8.3159 0.1126 1.37% 8.2033 8.3321 8.2032
Jul 31, 2022 8.2034 0.0128 0.16% 8.1906 8.2093 8.1877
Jul 29, 2022 8.2218 0.0141 0.17% 8.2077 8.2541 8.1494
Jul 28, 2022 8.2078 0.0057 0.07% 8.2021 8.2228 8.1724
Jul 27, 2022 8.2021 0.0584 0.72% 8.1437 8.2165 8.1273
Jul 26, 2022 8.1436 0.0054 0.07% 8.1382 8.1595 8.0954
Jul 25, 2022 8.1378 0.0365 0.45% 8.1013 8.1552 8.0808
Jul 24, 2022 8.1014 0.0076 0.09% 8.0938 8.1203 8.0938
Jul 22, 2022 8.1110 -0.0059 -0.07% 8.1169 8.1398 8.0719
Jul 21, 2022 8.1170 0.0112 0.14% 8.1058 8.1224 8.0670
Jul 20, 2022 8.1057 0.0160 0.20% 8.0897 8.1290 8.0781