GBP/RUB
Bán 68.4935
Chênh lệch Chênh lệch0.7405
Mua 69.2340
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GBP/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 68.4935 0.7940 1.17% 67.6995 69.7980 67.5020
Jul 21, 2022 67.3655 1.7095 2.60% 65.6560 69.8470 65.3670
Jul 20, 2022 65.4100 -0.2480 -0.38% 65.6580 65.8075 65.0780
Jul 19, 2022 66.2300 -0.4165 -0.62% 66.6465 67.2325 65.5580
Jul 18, 2022 67.0655 -0.3670 -0.54% 67.4325 67.6975 66.9320
Jul 15, 2022 67.4820 -1.6075 -2.33% 69.0895 69.0900 66.6295
Jul 14, 2022 68.4800 -0.0790 -0.12% 68.5590 69.0850 68.0210
Jul 13, 2022 69.1345 -0.3550 -0.51% 69.4895 69.9445 68.4330
Jul 12, 2022 69.7060 -0.4160 -0.59% 70.1220 70.1570 67.4825
Jul 11, 2022 69.7525 -3.0670 -4.21% 72.8195 73.5320 69.4940
Jul 8, 2022 72.8960 -0.6595 -0.90% 73.5555 73.6340 72.3320
Jul 7, 2022 74.2835 -1.2185 -1.61% 75.5020 75.7505 73.5030
Jul 6, 2022 75.2200 -0.9625 -1.26% 76.1825 76.6640 72.9075
Jul 5, 2022 72.6265 5.9310 8.89% 66.6955 73.9610 66.5835
Jul 4, 2022 66.5680 -0.1655 -0.25% 66.7335 67.3745 65.7890
Jul 1, 2022 65.5340 1.7485 2.74% 63.7855 66.6690 63.4535
Jun 30, 2022 62.4910 -0.3365 -0.54% 62.8275 64.5685 62.0675
Jun 29, 2022 64.4235 2.5990 4.20% 61.8245 64.5375 60.7030
Jun 28, 2022 62.8820 -2.2155 -3.40% 65.0975 65.0975 62.6160
Jun 27, 2022 65.1755 -0.5600 -0.85% 65.7355 65.8765 64.8335