PSG/USD
Bán 5.4058
Chênh lệch Chênh lệch0.0488
Mua 5.4546

Giá Paris Saint-Germain Fan Token to US Dollar - biểu đồ PSG/USD

Bán 5.4058
Chênh lệch Chênh lệch0.0488
Mua 5.4546
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PSG/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 5.4363 0.0389 0.72% 5.3974 5.4363 5.3759
Mar 30, 2023 5.3874 0.1002 1.90% 5.2872 5.5161 5.2572
Mar 29, 2023 5.2872 0.0489 0.93% 5.2383 5.3265 5.2262
Mar 28, 2023 5.2383 0.0703 1.36% 5.1680 5.2772 5.1171
Mar 27, 2023 5.1780 -0.0624 -1.19% 5.2404 5.2404 5.0178
Mar 26, 2023 5.2304 0.0094 0.18% 5.2210 5.2809 5.1905
Mar 25, 2023 5.2205 -0.0520 -0.99% 5.2725 5.3219 5.2010
Mar 24, 2023 5.2624 -0.0206 -0.39% 5.2830 5.3607 5.1721
Mar 23, 2023 5.2835 0.0662 1.27% 5.2173 5.3588 5.1673
Mar 22, 2023 5.2172 -0.0732 -1.38% 5.2904 5.3109 5.0863
Mar 21, 2023 5.2904 0.0331 0.63% 5.2573 5.3772 5.2383
Mar 20, 2023 5.2572 -0.1048 -1.95% 5.3620 5.4309 5.2452
Mar 19, 2023 5.3520 -0.0173 -0.32% 5.3693 5.5805 5.3320
Mar 18, 2023 5.3794 -0.0683 -1.25% 5.4477 5.5310 5.3604
Mar 17, 2023 5.4377 0.1210 2.28% 5.3167 5.4793 5.2682
Mar 16, 2023 5.3161 0.0405 0.77% 5.2756 5.3588 5.2040
Mar 15, 2023 5.2857 -0.2380 -4.31% 5.5237 5.5831 5.2057
Mar 14, 2023 5.5337 0.0851 1.56% 5.4486 5.6761 5.4096
Mar 13, 2023 5.4480 0.0101 0.19% 5.4379 5.5161 5.2536
Mar 12, 2023 5.4374 0.1905 3.63% 5.2469 5.4559 5.1853