PSG/USD
Bán 5.5560
Chênh lệch Chênh lệch0.0385
Mua 5.5945
Bán 5.5560
Chênh lệch Chênh lệch0.0385
Mua 5.5945
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PSG/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 5.5266 0.0299 0.54% 5.4967 5.5366 5.4967
Dec 4, 2022 5.4867 0.0005 0.01% 5.4862 5.5759 5.4561
Dec 3, 2022 5.4961 -0.0998 -1.78% 5.5959 5.6458 5.4762
Dec 2, 2022 5.6059 0.0999 1.81% 5.5060 5.7050 5.3964
Dec 1, 2022 5.4961 -0.0405 -0.73% 5.5366 5.5366 5.4064
Nov 30, 2022 5.5266 0.0321 0.58% 5.4945 5.5643 5.3853
Nov 29, 2022 5.4845 0.0017 0.03% 5.4828 5.5244 5.3931
Nov 28, 2022 5.4729 -0.0199 -0.36% 5.4928 5.5227 5.2436
Nov 27, 2022 5.5027 0.0000 0.00% 5.5027 5.5925 5.4823
Nov 26, 2022 5.5127 -0.1191 -2.11% 5.6318 5.6617 5.4618
Nov 25, 2022 5.6418 0.0516 0.92% 5.5902 5.6617 5.3711
Nov 24, 2022 5.5803 -0.1472 -2.57% 5.7275 5.7673 5.4983
Nov 23, 2022 5.7275 0.1290 2.30% 5.5985 5.8763 5.5188
Nov 22, 2022 5.6085 0.0891 1.61% 5.5194 5.6688 5.3998
Nov 21, 2022 5.5394 -0.1875 -3.27% 5.7269 5.8265 5.2986
Nov 20, 2022 5.7169 -0.7391 -11.45% 6.4560 6.6744 5.6273
Nov 19, 2022 6.4659 -0.5273 -7.54% 6.9932 7.0537 6.3768
Nov 18, 2022 6.9932 0.4457 6.81% 6.5475 7.3249 6.5083
Nov 17, 2022 6.5475 0.1693 2.65% 6.3782 6.6771 5.9696
Nov 16, 2022 6.3682 -0.0061 -0.10% 6.3743 6.8644 6.1178