PSG/USDT
Bán 5.49000
Chênh lệch Chênh lệch0.01000
Mua 5.50000
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PSG/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 5.54000 0.03000 0.54% 5.51000 5.55000 5.51000
Dec 4, 2022 5.50000 0.00000 0.00% 5.50000 5.59000 5.47000
Dec 3, 2022 5.51000 -0.10000 -1.78% 5.61000 5.66000 5.49000
Dec 2, 2022 5.62000 0.10000 1.81% 5.52000 5.72000 5.41000
Dec 1, 2022 5.51000 -0.04000 -0.72% 5.55000 5.55000 5.42000
Nov 30, 2022 5.54000 0.03000 0.54% 5.51000 5.58000 5.42000
Nov 29, 2022 5.50000 0.01000 0.18% 5.49000 5.54000 5.41000
Nov 28, 2022 5.49000 -0.02000 -0.36% 5.51000 5.54000 5.26000
Nov 27, 2022 5.52000 0.00000 0.00% 5.52000 5.61000 5.50000
Nov 26, 2022 5.53000 -0.12000 -2.12% 5.65000 5.68000 5.48000
Nov 25, 2022 5.66000 0.05000 0.89% 5.61000 5.68000 5.39000
Nov 24, 2022 5.60000 -0.15000 -2.61% 5.75000 5.79000 5.52000
Nov 23, 2022 5.75000 0.13000 2.31% 5.62000 5.90000 5.54000
Nov 22, 2022 5.63000 0.09000 1.62% 5.54000 5.69000 5.42000
Nov 21, 2022 5.56000 -0.19000 -3.30% 5.75000 5.85000 5.32000
Nov 20, 2022 5.74000 -0.74000 -11.42% 6.48000 6.70000 5.65000
Nov 19, 2022 6.49000 -0.53000 -7.55% 7.02000 7.08000 6.40000
Nov 18, 2022 7.02000 0.45000 6.85% 6.57000 7.35000 6.53000
Nov 17, 2022 6.57000 0.17000 2.66% 6.40000 6.70000 5.99000
Nov 16, 2022 6.39000 -0.01000 -0.16% 6.40000 6.89000 6.14000