QTUM/BTC
Bán 0.00008841
Chênh lệch Chênh lệch0.00000126
Mua 0.00008967

Giá Qtum to Bitcoin - biểu đồ QTUM/BTC

QTUM/BTC 0.00008967
Bán 0.00008841
Chênh lệch Chênh lệch0.00000126
Mua 0.00008967
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QTUM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.00008839 -0.00000117 -1.31% 0.00008956 0.00008972 0.00008782
Jun 7, 2023 0.00008958 -0.00000217 -2.37% 0.00009175 0.00009242 0.00008918
Jun 6, 2023 0.00009178 -0.00000335 -3.52% 0.00009513 0.00009523 0.00009131
Jun 5, 2023 0.00009513 -0.00000286 -2.92% 0.00009799 0.00009835 0.00009272
Jun 4, 2023 0.00009799 0.00000032 0.33% 0.00009767 0.00009905 0.00009717
Jun 3, 2023 0.00009767 0.00000132 1.37% 0.00009635 0.00009799 0.00009577
Jun 2, 2023 0.00009609 0.00000071 0.74% 0.00009538 0.00009680 0.00009538
Jun 1, 2023 0.00009538 -0.00000019 -0.20% 0.00009557 0.00009596 0.00009489
May 31, 2023 0.00009557 -0.00000097 -1.00% 0.00009654 0.00009676 0.00009419
May 30, 2023 0.00009654 -0.00000136 -1.39% 0.00009790 0.00009817 0.00009604
May 29, 2023 0.00009790 -0.00000024 -0.24% 0.00009814 0.00009945 0.00009765
May 28, 2023 0.00009814 -0.00000169 -1.69% 0.00009983 0.00010074 0.00009745
May 27, 2023 0.00009987 0.00000314 3.25% 0.00009673 0.00010124 0.00009593
May 26, 2023 0.00009670 -0.00000049 -0.50% 0.00009719 0.00009815 0.00009600
May 25, 2023 0.00009721 -0.00000556 -5.41% 0.00010277 0.00010473 0.00009685
May 24, 2023 0.00010280 0.00000390 3.94% 0.00009890 0.00010368 0.00009740
May 23, 2023 0.00009890 0.00000186 1.92% 0.00009704 0.00010076 0.00009587
May 22, 2023 0.00009704 0.00000209 2.20% 0.00009495 0.00009815 0.00009447
May 21, 2023 0.00009495 -0.00000177 -1.83% 0.00009672 0.00009677 0.00009479
May 20, 2023 0.00009675 -0.00000108 -1.10% 0.00009783 0.00009786 0.00009657