QTUM/BTC
Bán 0.00012808
Chênh lệch Chênh lệch0.00000148
Mua 0.00012956
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QTUM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.00012777 0.00000038 0.30% 0.00012739 0.00012841 0.00012587
Dec 4, 2022 0.00012736 -0.00000180 -1.39% 0.00012916 0.00012985 0.00012647
Dec 3, 2022 0.00012916 -0.00000133 -1.02% 0.00013049 0.00013170 0.00012805
Dec 2, 2022 0.00013048 0.00000158 1.23% 0.00012890 0.00013135 0.00012827
Dec 1, 2022 0.00012985 0.00000030 0.23% 0.00012955 0.00013055 0.00012815
Nov 30, 2022 0.00012952 -0.00000006 -0.05% 0.00012958 0.00013184 0.00012851
Nov 29, 2022 0.00012954 -0.00000041 -0.32% 0.00012995 0.00013165 0.00012857
Nov 28, 2022 0.00013000 -0.00000050 -0.38% 0.00013050 0.00013130 0.00012659
Nov 27, 2022 0.00013055 -0.00000022 -0.17% 0.00013077 0.00013275 0.00012977
Nov 26, 2022 0.00013077 -0.00000048 -0.37% 0.00013125 0.00013190 0.00012934
Nov 25, 2022 0.00013130 0.00000244 1.89% 0.00012886 0.00013354 0.00012650
Nov 24, 2022 0.00012886 0.00000096 0.75% 0.00012790 0.00013075 0.00012760
Nov 23, 2022 0.00012778 0.00000138 1.09% 0.00012640 0.00012974 0.00012454
Nov 22, 2022 0.00012642 -0.00000026 -0.21% 0.00012668 0.00012745 0.00012225
Nov 21, 2022 0.00012667 0.00000402 3.28% 0.00012265 0.00012709 0.00012076
Nov 20, 2022 0.00012265 -0.00000320 -2.54% 0.00012585 0.00012876 0.00012217
Nov 19, 2022 0.00012578 0.00000326 2.66% 0.00012252 0.00012628 0.00012169
Nov 18, 2022 0.00012256 0.00000233 1.94% 0.00012023 0.00012497 0.00012020
Nov 17, 2022 0.00012033 -0.00000210 -1.72% 0.00012243 0.00012407 0.00012009
Nov 16, 2022 0.00012238 -0.00000025 -0.20% 0.00012263 0.00012442 0.00012108