QTUM/USD
Bán 2.148
Chênh lệch Chênh lệch0.016
Mua 2.164
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QTUM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 2.144 0.037 1.76% 2.107 2.148 2.084
Nov 28, 2022 2.108 -0.035 -1.63% 2.143 2.166 2.052
Nov 27, 2022 2.144 -0.013 -0.60% 2.157 2.206 2.138
Nov 26, 2022 2.158 -0.011 -0.51% 2.169 2.193 2.134
Nov 25, 2022 2.169 0.022 1.02% 2.147 2.219 2.087
Nov 24, 2022 2.147 0.009 0.42% 2.138 2.187 2.115
Nov 23, 2022 2.137 0.084 4.09% 2.053 2.144 2.034
Nov 22, 2022 2.053 0.048 2.39% 2.005 2.053 1.928
Nov 21, 2022 2.005 0.001 0.05% 2.004 2.042 1.931
Nov 20, 2022 2.003 -0.108 -5.12% 2.111 2.152 1.995
Nov 19, 2022 2.110 0.053 2.58% 2.057 2.122 2.026
Nov 18, 2022 2.057 0.037 1.83% 2.020 2.103 2.009
Nov 17, 2022 2.021 -0.018 -0.88% 2.039 2.061 1.985
Nov 16, 2022 2.039 -0.044 -2.11% 2.083 2.110 1.993
Nov 15, 2022 2.083 0.063 3.12% 2.020 2.138 1.991
Nov 14, 2022 2.019 0.016 0.80% 2.003 2.034 1.857
Nov 13, 2022 2.010 -0.060 -2.90% 2.070 2.120 1.971
Nov 12, 2022 2.069 -0.142 -6.42% 2.211 2.219 2.036
Nov 11, 2022 2.204 -0.092 -4.01% 2.296 2.343 2.109
Nov 10, 2022 2.331 0.375 19.17% 1.956 2.353 1.947