QTUM/USD
Bán 2.715
Chênh lệch Chênh lệch0.018
Mua 2.733

Giá Quantum to US Dollar - biểu đồ QTUM/USD

Bán 2.715
Chênh lệch Chênh lệch0.018
Mua 2.733
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QTUM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2023 2.608 0.013 0.50% 2.595 2.608 2.579
May 26, 2023 2.595 0.018 0.70% 2.577 2.618 2.557
May 25, 2023 2.578 -0.147 -5.39% 2.725 2.765 2.561
May 24, 2023 2.725 0.021 0.78% 2.704 2.775 2.619
May 23, 2023 2.704 0.077 2.93% 2.627 2.759 2.598
May 22, 2023 2.628 0.080 3.14% 2.548 2.657 2.509
May 21, 2023 2.548 -0.084 -3.19% 2.632 2.637 2.535
May 20, 2023 2.632 -0.008 -0.30% 2.640 2.650 2.607
May 19, 2023 2.641 0.022 0.84% 2.619 2.676 2.593
May 18, 2023 2.620 -0.046 -1.73% 2.666 2.667 2.573
May 17, 2023 2.666 0.066 2.54% 2.600 2.686 2.570
May 16, 2023 2.600 0.004 0.15% 2.596 2.644 2.558
May 15, 2023 2.595 0.039 1.53% 2.556 2.634 2.516
May 14, 2023 2.556 0.024 0.95% 2.532 2.573 2.510
May 13, 2023 2.533 -0.060 -2.31% 2.593 2.595 2.507
May 12, 2023 2.593 0.057 2.25% 2.536 2.593 2.461
May 11, 2023 2.535 -0.099 -3.76% 2.634 2.637 2.473
May 10, 2023 2.635 0.032 1.23% 2.603 2.671 2.490
May 9, 2023 2.603 0.035 1.36% 2.568 2.625 2.537
May 8, 2023 2.568 -0.144 -5.31% 2.712 2.721 2.460