REN/BTC
Bán 0.00000733
Chênh lệch Chênh lệch0.00000023
Mua 0.00000756
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 0.00000601 -0.00000027 -4.30% 0.00000628 0.00000628 0.00000599
Nov 25, 2022 0.00000628 0.00000152 31.93% 0.00000476 0.00000668 0.00000473
Nov 24, 2022 0.00000476 0.00000022 4.85% 0.00000454 0.00000539 0.00000452
Nov 23, 2022 0.00000453 0.00000014 3.19% 0.00000439 0.00000461 0.00000436
Nov 22, 2022 0.00000439 -0.00000018 -3.94% 0.00000457 0.00000462 0.00000431
Nov 21, 2022 0.00000456 0.00000004 0.88% 0.00000452 0.00000461 0.00000441
Nov 20, 2022 0.00000452 -0.00000003 -0.66% 0.00000455 0.00000471 0.00000451
Nov 19, 2022 0.00000455 0.00000009 2.02% 0.00000446 0.00000461 0.00000441
Nov 18, 2022 0.00000445 -0.00000002 -0.45% 0.00000447 0.00000461 0.00000435
Nov 17, 2022 0.00000447 -0.00000014 -3.04% 0.00000461 0.00000470 0.00000443
Nov 16, 2022 0.00000461 0.00000003 0.66% 0.00000458 0.00000476 0.00000445
Nov 15, 2022 0.00000459 -0.00000010 -2.13% 0.00000469 0.00000485 0.00000453
Nov 14, 2022 0.00000470 0.00000014 3.07% 0.00000456 0.00000551 0.00000433
Nov 13, 2022 0.00000457 0.00000020 4.58% 0.00000437 0.00000464 0.00000433
Nov 12, 2022 0.00000437 -0.00000028 -6.02% 0.00000465 0.00000466 0.00000428
Nov 11, 2022 0.00000466 -0.00000055 -10.56% 0.00000521 0.00000524 0.00000440
Nov 10, 2022 0.00000522 0.00000033 6.75% 0.00000489 0.00000529 0.00000482
Nov 9, 2022 0.00000488 -0.00000061 -11.11% 0.00000549 0.00000553 0.00000466
Nov 8, 2022 0.00000550 -0.00000039 -6.62% 0.00000589 0.00000597 0.00000515
Nov 7, 2022 0.00000590 0.00000009 1.55% 0.00000581 0.00000598 0.00000573