REN/BTC
Bán 0.00000343
Chênh lệch Chênh lệch0.00000013
Mua 0.00000356

Giá REN to Bitcoin - biểu đồ REN/BTC

REN/BTC 0.00000356
REN/USD 0.0654 REN/USDT 0.0654 BTC/BYN 78610.95 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27444.50 BTC/CRC - BTC/CZK 603923.62 BTC/SGD 36546.22 BTC/SEK 284816.52 BTC/CAD 37558.75 BTC/CHF 25140.91 BTC/AUD 41256.74 BTC/BGN - BTC/GBP 22356.63 BTC/TRY 523960.44 BTC/DKK 189586.23 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25439.20 BTC/USD 27427.60 BTC/ZAR 501597.05 BTC/HUF 9822134.63 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44315.10 BTC/NOK 288113.86 BTC/MXN 503490.97 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011941 BCH/BTC 0.00445 BAL/BTC 0.000242 BTG/BTC 0.0005469 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003328 CAKE/BTC 0.0001356 QTUM/BTC 0.00011349 QNT/BTC 0.0044514 ADA/BTC 0.00001287 STEEM/BTC 0.00000737 TRX/BTC 0.00000236 ETH/BTC 0.06361 ETC/BTC 0.0007258 EOS/BTC 0.00004155 SHIB/BTC 0.000000000391 STORJ/BTC 0.00001249 XRP/BTC 0.00001746 XEM/BTC 0.00000140 NEO/BTC 0.000459 LTC/BTC 0.00339 MKR/BTC 0.02421 DOGE/BTC 0.00000272 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001390 GRT/BTC 0.00000505 CHZ/BTC 0.00000433 1INCH/BTC 0.00001832 SRM/BTC 0.00000785 LRC/BTC 0.00001263 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 TWT/BTC 0.0000427388 USDP/BTC 0.0000413348 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00014296 CVC/BTC 0.00000364 COTI/BTC 0.00000263 QNT/BTC 0.0044537 XCN/BTC 0.0000001584 XCN/BTC 0.0000001585 FTM/BTC 0.0000157521 CRO/BTC 0.0000025144 SAND/BTC 0.0000224557 MATIC/BTC 0.0000390996 TWT/BTC 0.0000427174 AVAX/BTC 0.0006071 CRO/BTC 0.0000025131 RVN/BTC 0.0000009373 USDP/BTC 0.0000417285
Bán 0.00000343
Chênh lệch Chênh lệch0.00000013
Mua 0.00000356
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 0.00000346 -0.00000008 -2.26% 0.00000354 0.00000355 0.00000345
Mar 26, 2023 0.00000354 0.00000001 0.28% 0.00000353 0.00000367 0.00000346
Mar 25, 2023 0.00000353 -0.00000010 -2.75% 0.00000363 0.00000363 0.00000345
Mar 24, 2023 0.00000364 -0.00000014 -3.70% 0.00000378 0.00000380 0.00000353
Mar 23, 2023 0.00000378 -0.00000003 -0.79% 0.00000381 0.00000399 0.00000373
Mar 22, 2023 0.00000381 -0.00000022 -5.46% 0.00000403 0.00000408 0.00000370
Mar 21, 2023 0.00000402 -0.00000024 -5.63% 0.00000426 0.00000439 0.00000394
Mar 20, 2023 0.00000426 -0.00000016 -3.62% 0.00000442 0.00000499 0.00000413
Mar 19, 2023 0.00000442 0.00000101 29.62% 0.00000341 0.00000523 0.00000341
Mar 18, 2023 0.00000341 -0.00000015 -4.21% 0.00000356 0.00000364 0.00000339
Mar 17, 2023 0.00000356 -0.00000001 -0.28% 0.00000357 0.00000366 0.00000342
Mar 16, 2023 0.00000357 -0.00000006 -1.65% 0.00000363 0.00000371 0.00000353
Mar 15, 2023 0.00000364 -0.00000048 -11.65% 0.00000412 0.00000422 0.00000355
Mar 14, 2023 0.00000411 0.00000032 8.44% 0.00000379 0.00000428 0.00000366
Mar 13, 2023 0.00000378 -0.00000032 -7.80% 0.00000410 0.00000422 0.00000369
Mar 12, 2023 0.00000410 0.00000040 10.81% 0.00000370 0.00000418 0.00000358
Mar 11, 2023 0.00000370 -0.00000028 -7.04% 0.00000398 0.00000404 0.00000355
Mar 10, 2023 0.00000398 -0.00000026 -6.13% 0.00000424 0.00000431 0.00000387
Mar 9, 2023 0.00000424 -0.00000023 -5.15% 0.00000447 0.00000462 0.00000416
Mar 8, 2023 0.00000446 -0.00000056 -11.16% 0.00000502 0.00000506 0.00000435