REN/USD
Bán 0.0919
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 0.0924
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 0.0958 0.0006 0.63% 0.0952 0.0962 0.0943
Dec 5, 2022 0.0953 -0.0032 -3.25% 0.0985 0.1006 0.0927
Dec 4, 2022 0.0984 0.0014 1.44% 0.0970 0.0997 0.0932
Dec 3, 2022 0.0970 -0.0010 -1.02% 0.0980 0.1011 0.0963
Dec 2, 2022 0.0980 -0.0079 -7.46% 0.1059 0.1079 0.0957
Dec 1, 2022 0.1059 0.0026 2.52% 0.1033 0.1070 0.1008
Nov 30, 2022 0.1034 -0.0021 -1.99% 0.1055 0.1112 0.1007
Nov 29, 2022 0.1054 -0.0141 -11.80% 0.1195 0.1263 0.1046
Nov 28, 2022 0.1195 0.0016 1.36% 0.1179 0.1286 0.1068
Nov 27, 2022 0.1180 -0.0024 -1.99% 0.1204 0.1250 0.1111
Nov 26, 2022 0.1205 0.0152 14.43% 0.1053 0.1413 0.0997
Nov 25, 2022 0.1053 0.0250 31.13% 0.0803 0.1115 0.0795
Nov 24, 2022 0.0804 0.0037 4.82% 0.0767 0.0903 0.0760
Nov 23, 2022 0.0766 0.0043 5.95% 0.0723 0.0777 0.0717
Nov 22, 2022 0.0722 -0.0011 -1.50% 0.0733 0.0745 0.0687
Nov 21, 2022 0.0732 -0.0016 -2.14% 0.0748 0.0757 0.0710
Nov 20, 2022 0.0748 -0.0025 -3.23% 0.0773 0.0793 0.0747
Nov 19, 2022 0.0773 0.0016 2.11% 0.0757 0.0780 0.0744
Nov 18, 2022 0.0757 -0.0002 -0.26% 0.0759 0.0785 0.0736
Nov 17, 2022 0.0759 -0.0022 -2.82% 0.0781 0.0792 0.0741