REN/USD
Bán 0.0649
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 0.0654

Giá REN to US Dollar - biểu đồ REN/USD

Bán 0.0649
Chênh lệch Chênh lệch0.0005
Mua 0.0654
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 21, 2022 0.0649 -0.0028 -4.14% 0.0677 0.0677 0.0641
Dec 20, 2022 0.0678 0.0012 1.80% 0.0666 0.0703 0.0662
Dec 19, 2022 0.0665 -0.0087 -11.57% 0.0752 0.0763 0.0641
Dec 18, 2022 0.0751 -0.0002 -0.27% 0.0753 0.0759 0.0732
Dec 17, 2022 0.0753 0.0022 3.01% 0.0731 0.0787 0.0725
Dec 16, 2022 0.0732 -0.0114 -13.48% 0.0846 0.0873 0.0719
Dec 15, 2022 0.0847 0.0003 0.36% 0.0844 0.0866 0.0812
Dec 14, 2022 0.0843 -0.0004 -0.47% 0.0847 0.0858 0.0820
Dec 13, 2022 0.0846 0.0003 0.36% 0.0843 0.0853 0.0801
Dec 12, 2022 0.0842 0.0006 0.72% 0.0836 0.0872 0.0793
Dec 11, 2022 0.0836 -0.0005 -0.59% 0.0841 0.0893 0.0832
Dec 10, 2022 0.0841 -0.0004 -0.47% 0.0845 0.0852 0.0824
Dec 9, 2022 0.0846 0.0000 0.00% 0.0846 0.0861 0.0822
Dec 8, 2022 0.0846 -0.0028 -3.20% 0.0874 0.0886 0.0818
Dec 7, 2022 0.0875 -0.0054 -5.81% 0.0929 0.0935 0.0859
Dec 6, 2022 0.0928 -0.0024 -2.52% 0.0952 0.0962 0.0913
Dec 5, 2022 0.0953 -0.0032 -3.25% 0.0985 0.1006 0.0927
Dec 4, 2022 0.0984 0.0014 1.44% 0.0970 0.0997 0.0932
Dec 3, 2022 0.0970 -0.0010 -1.02% 0.0980 0.1011 0.0963
Dec 2, 2022 0.0980 -0.0079 -7.46% 0.1059 0.1079 0.0957