REN/USDT
Bán 0.0647
Chênh lệch Chênh lệch0.0007
Mua 0.0654
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 21, 2022 0.0647 -0.0028 -4.15% 0.0675 0.0675 0.0639
Dec 20, 2022 0.0676 0.0012 1.81% 0.0664 0.0702 0.0661
Dec 19, 2022 0.0664 -0.0086 -11.47% 0.0750 0.0761 0.0639
Dec 18, 2022 0.0749 -0.0002 -0.27% 0.0751 0.0757 0.0730
Dec 17, 2022 0.0751 0.0022 3.02% 0.0729 0.0785 0.0723
Dec 16, 2022 0.0730 -0.0114 -13.51% 0.0844 0.0871 0.0717
Dec 15, 2022 0.0845 0.0003 0.36% 0.0842 0.0864 0.0810
Dec 14, 2022 0.0841 -0.0005 -0.59% 0.0846 0.0857 0.0819
Dec 13, 2022 0.0845 0.0004 0.48% 0.0841 0.0851 0.0799
Dec 12, 2022 0.0840 0.0005 0.60% 0.0835 0.0870 0.0791
Dec 11, 2022 0.0834 -0.0006 -0.71% 0.0840 0.0891 0.0830
Dec 10, 2022 0.0839 -0.0004 -0.47% 0.0843 0.0851 0.0822
Dec 9, 2022 0.0844 0.0000 0.00% 0.0844 0.0859 0.0820
Dec 8, 2022 0.0844 -0.0028 -3.21% 0.0872 0.0884 0.0816
Dec 7, 2022 0.0873 -0.0055 -5.93% 0.0928 0.0934 0.0857
Dec 6, 2022 0.0926 -0.0024 -2.53% 0.0950 0.0960 0.0911
Dec 5, 2022 0.0951 -0.0032 -3.26% 0.0983 0.1005 0.0925
Dec 4, 2022 0.0982 0.0014 1.45% 0.0968 0.0995 0.0930
Dec 3, 2022 0.0968 -0.0012 -1.22% 0.0980 0.1010 0.0961
Dec 2, 2022 0.0978 -0.0080 -7.56% 0.1058 0.1078 0.0955