REN/USDT
Bán 0.1016
Chênh lệch Chênh lệch0.0008
Mua 0.1024
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 0.1053 -0.0005 -0.47% 0.1058 0.1078 0.1038
Dec 1, 2022 0.1058 0.0026 2.52% 0.1032 0.1067 0.1008
Nov 30, 2022 0.1033 -0.0022 -2.09% 0.1055 0.1112 0.1007
Nov 29, 2022 0.1054 -0.0141 -11.80% 0.1195 0.1263 0.1046
Nov 28, 2022 0.1195 0.0016 1.36% 0.1179 0.1286 0.1068
Nov 27, 2022 0.1180 -0.0024 -1.99% 0.1204 0.1250 0.1111
Nov 26, 2022 0.1205 0.0152 14.43% 0.1053 0.1413 0.0997
Nov 25, 2022 0.1053 0.0251 31.30% 0.0802 0.1115 0.0794
Nov 24, 2022 0.0803 0.0037 4.83% 0.0766 0.0902 0.0759
Nov 23, 2022 0.0765 0.0043 5.96% 0.0722 0.0777 0.0716
Nov 22, 2022 0.0721 -0.0011 -1.50% 0.0732 0.0744 0.0686
Nov 21, 2022 0.0731 -0.0017 -2.27% 0.0748 0.0757 0.0709
Nov 20, 2022 0.0748 -0.0024 -3.11% 0.0772 0.0792 0.0746
Nov 19, 2022 0.0772 0.0016 2.12% 0.0756 0.0779 0.0743
Nov 18, 2022 0.0756 -0.0002 -0.26% 0.0758 0.0784 0.0735
Nov 17, 2022 0.0758 -0.0022 -2.82% 0.0780 0.0791 0.0740
Nov 16, 2022 0.0780 -0.0008 -1.02% 0.0788 0.0802 0.0744
Nov 15, 2022 0.0788 -0.0004 -0.51% 0.0792 0.0825 0.0770
Nov 14, 2022 0.0793 0.0036 4.76% 0.0757 0.0922 0.0710
Nov 13, 2022 0.0759 0.0014 1.88% 0.0745 0.0784 0.0731