renBTC/BTC
Bán 0.9893
Chênh lệch Chênh lệch0.0208
Mua 1.0101
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

renBTC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 3, 2022 0.9893 -0.0002 -0.02% 0.9895 0.9906 0.9880
Nov 2, 2022 0.9895 0.0000 0.00% 0.9895 0.9943 0.9845
Nov 1, 2022 0.9894 -0.0004 -0.04% 0.9898 0.9908 0.9868
Oct 31, 2022 0.9899 0.0006 0.06% 0.9893 0.9909 0.9873
Oct 30, 2022 0.9893 -0.0001 -0.01% 0.9894 0.9910 0.9865
Oct 29, 2022 0.9893 0.0002 0.02% 0.9891 0.9910 0.9869
Oct 28, 2022 0.9890 0.0000 0.00% 0.9890 0.9914 0.9814
Oct 27, 2022 0.9890 -0.0001 -0.01% 0.9891 0.9917 0.9857
Oct 26, 2022 0.9890 -0.0002 -0.02% 0.9892 0.9921 0.9873
Oct 25, 2022 0.9893 -0.0006 -0.06% 0.9899 0.9921 0.9864
Oct 24, 2022 0.9899 0.0003 0.03% 0.9896 0.9915 0.9848
Oct 23, 2022 0.9896 0.0002 0.02% 0.9894 0.9910 0.9866
Oct 22, 2022 0.9895 0.0007 0.07% 0.9888 0.9909 0.9874
Oct 21, 2022 0.9889 -0.0004 -0.04% 0.9893 0.9913 0.9863
Oct 20, 2022 0.9893 -0.0001 -0.01% 0.9894 0.9910 0.9876
Oct 19, 2022 0.9895 -0.0003 -0.03% 0.9898 0.9902 0.9874
Oct 18, 2022 0.9897 -0.0001 -0.01% 0.9898 0.9904 0.9868
Oct 17, 2022 0.9898 0.0000 0.00% 0.9898 0.9903 0.9868
Oct 16, 2022 0.9897 -0.0001 -0.01% 0.9898 0.9917 0.9867
Oct 15, 2022 0.9898 0.0007 0.07% 0.9891 0.9904 0.9883