renBTC/USD
Bán 20080.90
Chênh lệch Chênh lệch418.70
Mua 20499.60

Giá renBTC to US Dollar - biểu đồ renBTC/USD

Bán 20080.90
Chênh lệch Chênh lệch418.70
Mua 20499.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

renBTC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 15, 2022 20080.90 0.00 0.00% 20080.90 20080.90 20080.90
Nov 3, 2022 20080.90 135.55 0.68% 19945.35 20172.05 19835.50
Nov 2, 2022 19945.35 -325.40 -1.61% 20270.75 20580.70 19852.40
Nov 1, 2022 20270.15 -27.80 -0.14% 20297.95 20463.85 19493.15
Oct 31, 2022 20288.25 -126.10 -0.62% 20414.35 20623.20 19493.20
Oct 30, 2022 20413.35 -186.10 -0.90% 20599.45 20712.30 20302.40
Oct 29, 2022 20597.45 220.60 1.08% 20376.85 20859.30 20342.20
Oct 28, 2022 20376.85 301.30 1.50% 20075.55 20528.25 19804.90
Oct 27, 2022 20075.55 -474.40 -2.31% 20549.95 20653.90 19982.00
Oct 26, 2022 20551.95 675.75 3.40% 19876.20 20796.40 19849.45
Oct 25, 2022 19876.20 737.65 3.85% 19138.55 20198.80 19051.45
Oct 24, 2022 19139.35 -231.80 -1.20% 19371.15 19387.40 18400.40
Oct 23, 2022 19370.95 365.30 1.92% 19005.65 19480.40 18899.30
Oct 22, 2022 19006.45 48.55 0.26% 18957.90 19053.90 18904.30
Oct 21, 2022 18957.90 114.50 0.61% 18843.40 19041.05 18474.45
Oct 20, 2022 18843.90 -84.25 -0.45% 18928.15 19136.00 18722.70
Oct 19, 2022 18928.15 -200.85 -1.05% 19129.00 19146.35 18878.80
Oct 18, 2022 19134.60 -217.80 -1.13% 19352.40 19494.15 18898.50
Oct 17, 2022 19352.80 284.55 1.49% 19068.25 19463.60 18226.70
Oct 16, 2022 19070.20 192.35 1.02% 18877.85 19217.20 18876.85