renBTC/USDT
Bán 20213.85
Chênh lệch Chênh lệch146.75
Mua 20360.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

renBTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 10, 2022 20213.85 0.00 0.00% 20213.85 20213.85 20213.85
Nov 9, 2022 20213.85 0.00 0.00% 20213.85 20213.85 20213.85
Nov 3, 2022 20213.85 136.60 0.68% 20077.25 20305.50 19968.70
Nov 2, 2022 20077.25 -329.60 -1.62% 20406.85 20714.75 19981.80
Nov 1, 2022 20406.25 0.25 0.00% 20406.00 20595.15 20245.75
Oct 31, 2022 20418.40 -129.00 -0.63% 20547.40 20755.45 20145.85
Oct 30, 2022 20546.40 -187.25 -0.90% 20733.65 20847.20 20408.20
Oct 29, 2022 20731.65 222.05 1.08% 20509.60 20993.10 20474.75
Oct 28, 2022 20509.60 300.75 1.49% 20208.85 20661.95 19937.00
Oct 27, 2022 20208.45 -473.40 -2.29% 20681.85 20788.45 20112.25
Oct 26, 2022 20685.85 680.20 3.40% 20005.65 20931.90 19978.80
Oct 25, 2022 20005.65 738.60 3.83% 19267.05 20330.40 19181.40
Oct 24, 2022 19267.85 -233.35 -1.20% 19501.20 19517.60 19105.95
Oct 23, 2022 19501.00 365.75 1.91% 19135.25 19611.20 19001.55
Oct 22, 2022 19136.05 50.80 0.27% 19085.25 19181.85 19031.35
Oct 21, 2022 19085.25 113.35 0.60% 18971.90 19167.05 18583.10
Oct 20, 2022 18972.40 -82.85 -0.43% 19055.25 19263.45 18850.25
Oct 19, 2022 19055.25 -205.75 -1.07% 19261.00 19273.00 19005.85
Oct 18, 2022 19261.10 -221.35 -1.14% 19482.45 19625.00 19023.55
Oct 17, 2022 19482.75 288.40 1.50% 19194.35 19594.25 19090.35