REP/USD
Bán 5.5316
Chênh lệch Chênh lệch0.0417
Mua 5.5733
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 28, 2022 5.7707 0.4194 7.84% 5.3513 6.4296 5.3513
Nov 27, 2022 5.3313 0.0099 0.19% 5.3214 5.3812 5.2615
Nov 26, 2022 5.3214 0.0006 0.01% 5.3208 5.3613 5.2510
Nov 25, 2022 5.3308 -0.1282 -2.35% 5.4590 5.4590 5.1795
Nov 24, 2022 5.4590 0.0322 0.59% 5.4268 5.5665 5.2294
Nov 23, 2022 5.4368 0.2489 4.80% 5.1879 5.4668 5.1475
Nov 22, 2022 5.1879 0.1891 3.78% 4.9988 5.1879 4.8078
Nov 21, 2022 4.9988 -0.1083 -2.12% 5.1071 5.1560 4.8692
Nov 20, 2022 5.0971 -0.3308 -6.09% 5.4279 6.7044 5.0771
Nov 19, 2022 5.4379 0.2001 3.82% 5.2378 5.4385 5.1784
Nov 18, 2022 5.2278 0.1875 3.72% 5.0403 5.2903 5.0203
Nov 17, 2022 5.0403 -0.1198 -2.32% 5.1601 5.1601 4.9405
Nov 16, 2022 5.1601 -0.0767 -1.46% 5.2368 5.3881 4.9695
Nov 15, 2022 5.2368 0.3287 6.70% 4.9081 5.8364 4.8881
Nov 14, 2022 4.9180 0.0702 1.45% 4.8478 5.0473 4.4678
Nov 13, 2022 4.8378 -0.2977 -5.80% 5.1355 5.2751 4.7764
Nov 12, 2022 5.1355 -0.1668 -3.15% 5.3023 5.5815 5.0552
Nov 11, 2022 5.3028 -0.0798 -1.48% 5.3826 5.6506 4.9660
Nov 10, 2022 5.3815 0.8207 17.99% 4.5608 5.4174 4.4605
Nov 9, 2022 4.5408 -1.4531 -24.24% 5.9939 6.1737 4.4410