REP/USD
Bán 5.4345
Chênh lệch Chênh lệch0.0415
Mua 5.4760
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 10, 2022 5.4045 -0.0199 -0.37% 5.4244 5.4244 5.3839
Dec 9, 2022 5.4244 -0.0106 -0.20% 5.4350 5.4650 5.3639
Dec 8, 2022 5.4350 0.1104 2.07% 5.3246 5.4350 5.2347
Dec 7, 2022 5.3246 -0.2392 -4.30% 5.5638 5.5738 5.1947
Dec 6, 2022 5.5638 -0.1005 -1.77% 5.6643 5.6643 5.5138
Dec 5, 2022 5.6643 -0.1903 -3.25% 5.8546 5.8546 5.5649
Dec 4, 2022 5.8546 0.3003 5.41% 5.5543 5.8546 5.5244
Dec 3, 2022 5.5443 -0.1499 -2.63% 5.6942 5.6942 5.5344
Dec 2, 2022 5.6842 -0.0500 -0.87% 5.7342 5.7342 5.5244
Dec 1, 2022 5.7342 -0.1703 -2.88% 5.9045 5.9045 5.6942
Nov 30, 2022 5.9245 -0.0975 -1.62% 6.0220 6.2718 5.7536
Nov 29, 2022 6.0120 -0.0881 -1.44% 6.1001 6.6006 5.6509
Nov 28, 2022 6.0901 0.7388 13.81% 5.3513 7.6369 5.3513
Nov 27, 2022 5.3313 0.0099 0.19% 5.3214 5.3812 5.2615
Nov 26, 2022 5.3214 0.0006 0.01% 5.3208 5.3613 5.2510
Nov 25, 2022 5.3308 -0.1282 -2.35% 5.4590 5.4590 5.1795
Nov 24, 2022 5.4590 0.0322 0.59% 5.4268 5.5665 5.2294
Nov 23, 2022 5.4368 0.2489 4.80% 5.1879 5.4668 5.1475
Nov 22, 2022 5.1879 0.1891 3.78% 4.9988 5.1879 4.8078
Nov 21, 2022 4.9988 -0.1083 -2.12% 5.1071 5.1560 4.8692