REP/USD
Bán 6.3736
Chênh lệch Chênh lệch0.0478
Mua 6.4214
Bán 6.3736
Chênh lệch Chênh lệch0.0478
Mua 6.4214
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 6.4205 -0.0709 -1.09% 6.4914 6.4994 6.3795
May 30, 2023 6.4914 -0.0270 -0.41% 6.5184 6.5574 6.4205
May 29, 2023 6.5184 -0.0420 -0.64% 6.5604 6.5634 6.4155
May 28, 2023 6.5564 0.1239 1.93% 6.4325 6.5634 6.3835
May 27, 2023 6.4325 0.0739 1.16% 6.3586 6.4395 6.3156
May 26, 2023 6.3586 -0.0629 -0.98% 6.4215 6.4645 6.2946
May 25, 2023 6.4195 0.0490 0.77% 6.3705 6.5204 6.3436
May 24, 2023 6.3705 -0.1939 -2.95% 6.5644 6.6223 6.3435
May 23, 2023 6.5803 0.0139 0.21% 6.5664 6.6433 6.4494
May 22, 2023 6.5713 -0.0510 -0.77% 6.6223 6.6283 6.4095
May 21, 2023 6.6103 -0.0240 -0.36% 6.6343 6.7292 6.5134
May 20, 2023 6.6423 0.0110 0.17% 6.6313 6.7821 6.6163
May 19, 2023 6.6353 0.0290 0.44% 6.6063 6.6872 6.5783
May 18, 2023 6.6333 -0.0769 -1.15% 6.7102 6.7492 6.5234
May 17, 2023 6.7122 -0.0350 -0.52% 6.7472 6.8411 6.5983
May 16, 2023 6.7482 0.1009 1.52% 6.6473 7.2327 6.5983
May 15, 2023 6.6493 -0.1169 -1.73% 6.7662 6.7662 6.5224
May 14, 2023 6.7582 -0.3466 -4.88% 7.1048 7.2337 6.7312
May 13, 2023 7.0978 0.1119 1.60% 6.9859 7.4664 6.9859
May 12, 2023 7.0599 0.7483 11.86% 6.3116 7.5044 6.1687