RSR/BTC
Bán 0.00000046
Chênh lệch Chênh lệch0.00000006
Mua 0.00000052
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RSR/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 3, 2022 0.00000046 0.00000002 4.55% 0.00000044 0.00000046 0.00000044
Oct 2, 2022 0.00000044 0.00000000 0.00% 0.00000044 0.00000046 0.00000044
Sep 24, 2022 0.00000039 0.00000000 0.00% 0.00000039 0.00000039 0.00000039
Jun 23, 2022 0.00000040 0.00000002 5.26% 0.00000038 0.00000040 0.00000038
Jun 22, 2022 0.00000037 -0.00000005 -11.90% 0.00000042 0.00000042 0.00000037
Jun 21, 2022 0.00000038 0.00000000 0.00% 0.00000038 0.00000038 0.00000038