RSR/USD
Bán 0.00306
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00308

Giá Reserve Rights to US Dollar - biểu đồ RSR/USD

Bán 0.00306
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00308
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RSR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.00305 0.00001 0.33% 0.00304 0.00306 0.00302
May 29, 2023 0.00305 0.00000 0.00% 0.00305 0.00308 0.00298
May 28, 2023 0.00304 0.00011 3.75% 0.00293 0.00309 0.00293
May 27, 2023 0.00294 0.00002 0.68% 0.00292 0.00297 0.00291
May 26, 2023 0.00293 0.00009 3.17% 0.00284 0.00294 0.00281
May 25, 2023 0.00285 -0.00002 -0.70% 0.00287 0.00288 0.00277
May 24, 2023 0.00287 -0.00012 -4.01% 0.00299 0.00300 0.00282
May 23, 2023 0.00299 0.00008 2.75% 0.00291 0.00302 0.00288
May 22, 2023 0.00292 0.00001 0.34% 0.00291 0.00296 0.00285
May 21, 2023 0.00291 -0.00006 -2.02% 0.00297 0.00299 0.00287
May 20, 2023 0.00297 -0.00003 -1.00% 0.00300 0.00300 0.00291
May 19, 2023 0.00300 0.00000 0.00% 0.00300 0.00305 0.00295
May 18, 2023 0.00300 -0.00010 -3.23% 0.00310 0.00310 0.00290
May 17, 2023 0.00309 0.00007 2.32% 0.00302 0.00314 0.00295
May 16, 2023 0.00302 0.00013 4.50% 0.00289 0.00304 0.00285
May 15, 2023 0.00289 -0.00004 -1.37% 0.00293 0.00300 0.00286
May 14, 2023 0.00293 0.00011 3.90% 0.00282 0.00293 0.00278
May 13, 2023 0.00283 -0.00002 -0.70% 0.00285 0.00289 0.00280
May 12, 2023 0.00285 -0.00005 -1.72% 0.00290 0.00291 0.00265
May 11, 2023 0.00290 -0.00023 -7.35% 0.00313 0.00318 0.00288