RSR/USD
Bán 0.00411
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.00414
Bán 0.00411
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.00414
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RSR/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.00426 -0.00006 -1.39% 0.00432 0.00432 0.00424
Nov 30, 2022 0.00431 0.00009 2.13% 0.00422 0.00441 0.00415
Nov 29, 2022 0.00421 0.00009 2.18% 0.00412 0.00441 0.00405
Nov 28, 2022 0.00413 0.00006 1.47% 0.00407 0.00425 0.00389
Nov 27, 2022 0.00408 0.00015 3.82% 0.00393 0.00420 0.00392
Nov 26, 2022 0.00394 0.00001 0.25% 0.00393 0.00404 0.00385
Nov 25, 2022 0.00394 0.00001 0.25% 0.00393 0.00398 0.00380
Nov 24, 2022 0.00394 -0.00003 -0.76% 0.00397 0.00414 0.00386
Nov 23, 2022 0.00396 0.00017 4.49% 0.00379 0.00398 0.00377
Nov 22, 2022 0.00378 0.00011 3.00% 0.00367 0.00379 0.00354
Nov 21, 2022 0.00366 -0.00015 -3.94% 0.00381 0.00383 0.00355
Nov 20, 2022 0.00382 -0.00032 -7.73% 0.00414 0.00417 0.00380
Nov 19, 2022 0.00415 0.00006 1.47% 0.00409 0.00416 0.00398
Nov 18, 2022 0.00409 -0.00002 -0.49% 0.00411 0.00426 0.00402
Nov 17, 2022 0.00410 -0.00003 -0.73% 0.00413 0.00418 0.00403
Nov 16, 2022 0.00412 -0.00011 -2.60% 0.00423 0.00432 0.00406
Nov 15, 2022 0.00424 -0.00002 -0.47% 0.00426 0.00441 0.00419
Nov 14, 2022 0.00427 0.00021 5.17% 0.00406 0.00429 0.00380
Nov 13, 2022 0.00406 0.00006 1.50% 0.00400 0.00417 0.00392
Nov 12, 2022 0.00401 -0.00022 -5.20% 0.00423 0.00423 0.00395