RSR/USDT
Bán 0.00412
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.00415
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RSR/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 10, 2022 0.00411 0.00002 0.49% 0.00409 0.00412 0.00409
Dec 9, 2022 0.00410 0.00000 0.00% 0.00410 0.00413 0.00404
Dec 8, 2022 0.00411 0.00012 3.01% 0.00399 0.00413 0.00395
Dec 7, 2022 0.00400 -0.00018 -4.31% 0.00418 0.00422 0.00395
Dec 6, 2022 0.00419 0.00007 1.70% 0.00412 0.00428 0.00412
Dec 5, 2022 0.00413 0.00003 0.73% 0.00410 0.00421 0.00402
Dec 4, 2022 0.00409 0.00009 2.25% 0.00400 0.00411 0.00400
Dec 3, 2022 0.00399 -0.00020 -4.77% 0.00419 0.00425 0.00397
Dec 2, 2022 0.00418 0.00004 0.97% 0.00414 0.00418 0.00402
Dec 1, 2022 0.00413 -0.00019 -4.40% 0.00432 0.00432 0.00408
Nov 30, 2022 0.00431 0.00008 1.89% 0.00423 0.00442 0.00416
Nov 29, 2022 0.00422 0.00009 2.18% 0.00413 0.00442 0.00406
Nov 28, 2022 0.00414 0.00006 1.47% 0.00408 0.00426 0.00390
Nov 27, 2022 0.00409 0.00015 3.81% 0.00394 0.00421 0.00393
Nov 26, 2022 0.00395 0.00001 0.25% 0.00394 0.00405 0.00386
Nov 25, 2022 0.00395 0.00001 0.25% 0.00394 0.00399 0.00381
Nov 24, 2022 0.00395 -0.00003 -0.75% 0.00398 0.00415 0.00387
Nov 23, 2022 0.00397 0.00017 4.47% 0.00380 0.00399 0.00378
Nov 22, 2022 0.00379 0.00011 2.99% 0.00368 0.00380 0.00355
Nov 21, 2022 0.00367 -0.00015 -3.93% 0.00382 0.00384 0.00356