RSR/USDT
Bán 0.00278
Chênh lệch Chênh lệch0.00002
Mua 0.00280
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RSR/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.00293 0.00003 1.03% 0.00290 0.00295 0.00286
Jun 1, 2023 0.00290 0.00007 2.47% 0.00283 0.00292 0.00274
May 31, 2023 0.00283 -0.00016 -5.35% 0.00299 0.00313 0.00280
May 30, 2023 0.00298 -0.00007 -2.30% 0.00305 0.00313 0.00298
May 29, 2023 0.00305 0.00000 0.00% 0.00305 0.00308 0.00298
May 28, 2023 0.00305 0.00011 3.74% 0.00294 0.00309 0.00293
May 27, 2023 0.00294 0.00002 0.68% 0.00292 0.00297 0.00291
May 26, 2023 0.00293 0.00007 2.45% 0.00286 0.00294 0.00281
May 25, 2023 0.00285 -0.00002 -0.70% 0.00287 0.00289 0.00277
May 24, 2023 0.00287 -0.00013 -4.33% 0.00300 0.00300 0.00283
May 23, 2023 0.00299 0.00007 2.40% 0.00292 0.00302 0.00289
May 22, 2023 0.00292 0.00000 0.00% 0.00292 0.00296 0.00286
May 21, 2023 0.00292 -0.00006 -2.01% 0.00298 0.00299 0.00288
May 20, 2023 0.00297 -0.00003 -1.00% 0.00300 0.00300 0.00292
May 19, 2023 0.00301 0.00001 0.33% 0.00300 0.00306 0.00295
May 18, 2023 0.00300 -0.00010 -3.23% 0.00310 0.00310 0.00290
May 17, 2023 0.00310 0.00007 2.31% 0.00303 0.00315 0.00295
May 16, 2023 0.00302 0.00013 4.50% 0.00289 0.00304 0.00285
May 15, 2023 0.00289 -0.00004 -1.37% 0.00293 0.00300 0.00286
May 14, 2023 0.00293 0.00010 3.53% 0.00283 0.00294 0.00278