RVN/USD
Bán 0.02093
Chênh lệch Chênh lệch0.00021
Mua 0.02114

Giá Ravencoin to US Dollar - biểu đồ RVN/USD

Bán 0.02093
Chênh lệch Chênh lệch0.00021
Mua 0.02114
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RVN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 4, 2023 0.02060 -0.00001 -0.05% 0.02061 0.02065 0.02046
Jun 3, 2023 0.02059 -0.00035 -1.67% 0.02094 0.02098 0.02039
Jun 2, 2023 0.02096 0.00064 3.15% 0.02032 0.02107 0.02011
Jun 1, 2023 0.02031 -0.00025 -1.22% 0.02056 0.02065 0.02012
May 31, 2023 0.02057 -0.00077 -3.61% 0.02134 0.02163 0.02025
May 30, 2023 0.02135 -0.00003 -0.14% 0.02138 0.02148 0.02109
May 29, 2023 0.02137 -0.00049 -2.24% 0.02186 0.02204 0.02119
May 28, 2023 0.02184 0.00091 4.35% 0.02093 0.02205 0.02084
May 27, 2023 0.02092 0.00026 1.26% 0.02066 0.02093 0.02052
May 26, 2023 0.02065 -0.00008 -0.39% 0.02073 0.02085 0.02049
May 25, 2023 0.02074 -0.00013 -0.62% 0.02087 0.02094 0.02028
May 24, 2023 0.02088 -0.00084 -3.87% 0.02172 0.02172 0.02059
May 23, 2023 0.02170 0.00008 0.37% 0.02162 0.02215 0.02153
May 22, 2023 0.02161 0.00001 0.05% 0.02160 0.02168 0.02119
May 21, 2023 0.02161 -0.00036 -1.64% 0.02197 0.02199 0.02146
May 20, 2023 0.02198 0.00011 0.50% 0.02187 0.02203 0.02165
May 19, 2023 0.02186 0.00014 0.64% 0.02172 0.02203 0.02148
May 18, 2023 0.02172 -0.00045 -2.03% 0.02217 0.02226 0.02135
May 17, 2023 0.02217 0.00014 0.64% 0.02203 0.02243 0.02162
May 16, 2023 0.02204 0.00046 2.13% 0.02158 0.02212 0.02131