Sự kiện nổi bật
Tên
Giá bán
Chênh lệch
Thay đổi
DOGE/USD
0.16470
0.00105
+1.360%
Bitcoin / USD
41990.80
0.10
+0.660%
Ethereum / USD
3135.98
0.00
+0.650%
Litecoin / USD
137.66
0.23
+0.450%
ANT/USD
6.8723
0.0443
+2.300%