SAND/BTC
Bán 0.0000199525
Chênh lệch Chênh lệch0.0000004142
Mua 0.0000203667

Giá SAND to BTC - biểu đồ SAND/BTC

SAND/BTC 0.0000203667
SAND/USD 0.55713 SAND/USDT 0.55761 BTC/BYN 81164.15 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27629.30 BTC/CRC - BTC/CZK 612357.26 BTC/SGD 37412.17 BTC/SEK 301740.07 BTC/CAD 37686.28 BTC/CHF 25098.21 BTC/AUD 42558.87 BTC/BGN - BTC/GBP 22331.09 BTC/TRY 572771.03 BTC/DKK 192398.93 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25840.55 BTC/USD 27637.60 BTC/ZAR 546459.77 BTC/HUF 9583762.74 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 46023.80 BTC/NOK 310881.08 BTC/MXN 488987.61 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011258 BCH/BTC 0.00414 BAL/BTC 0.000195 BTG/BTC 0.0004577 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003023 CAKE/BTC 0.0000617 CRO/BTC 0.0000022262 QTUM/BTC 0.00009719 QNT/BTC 0.0042425 ADA/BTC 0.00001378 STEEM/BTC 0.00000677 TRX/BTC 0.00000280 ETH/BTC 0.06867 ETC/BTC 0.0006607 EOS/BTC 0.00003289 SHIB/BTC 0.000000000316 STORJ/BTC 0.00001108 XRP/BTC 0.00001911 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000386 LTC/BTC 0.00331 MKR/BTC 0.02330 DOGE/BTC 0.00000262 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001225 REN/BTC 0.00000279 GRT/BTC 0.00000487 CHZ/BTC 0.00000365 1INCH/BTC 0.00001427 SRM/BTC 0.00000257 LRC/BTC 0.00001053 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027729 QNT/BTC 0.0042447 CVC/BTC 0.00000312 COTI/BTC 0.00000259 XCN/BTC 0.0000000817 FTM/BTC 0.0000118829 MATIC/BTC 0.0000326956 TWT/BTC 0.0000394505 AVAX/BTC 0.0005183 CRO/BTC 0.0000022251 RVN/BTC 0.0000007907 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000394703 XCN/BTC 0.0000000816 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0000199525
Chênh lệch Chênh lệch0.0000004142
Mua 0.0000203667
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SAND/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.0000196374 0.0000000674 0.34% 0.0000195700 0.0000197457 0.0000195533
May 29, 2023 0.0000195647 -0.0000000229 -0.12% 0.0000195876 0.0000196581 0.0000192509
May 28, 2023 0.0000195912 0.0000002543 1.32% 0.0000193369 0.0000209405 0.0000189829
May 27, 2023 0.0000193388 0.0000003575 1.88% 0.0000189813 0.0000194996 0.0000189227
May 26, 2023 0.0000189775 0.0000000542 0.29% 0.0000189233 0.0000192150 0.0000185889
May 25, 2023 0.0000189158 0.0000003264 1.76% 0.0000185894 0.0000197940 0.0000182478
May 24, 2023 0.0000185832 -0.0000000087 -0.05% 0.0000185919 0.0000187919 0.0000179636
May 23, 2023 0.0000185809 -0.0000002148 -1.14% 0.0000187957 0.0000190529 0.0000184867
May 22, 2023 0.0000187930 -0.0000002008 -1.06% 0.0000189938 0.0000191403 0.0000186496
May 21, 2023 0.0000190011 -0.0000002742 -1.42% 0.0000192753 0.0000192972 0.0000188406
May 20, 2023 0.0000192666 -0.0000003929 -2.00% 0.0000196595 0.0000196743 0.0000192522
May 19, 2023 0.0000196632 0.0000000704 0.36% 0.0000195928 0.0000199412 0.0000193546
May 18, 2023 0.0000195965 0.0000003474 1.80% 0.0000192491 0.0000198548 0.0000190830
May 17, 2023 0.0000192526 0.0000003088 1.63% 0.0000189438 0.0000198347 0.0000189169
May 16, 2023 0.0000189402 0.0000006869 3.76% 0.0000182533 0.0000189651 0.0000181460
May 15, 2023 0.0000182569 -0.0000002350 -1.27% 0.0000184919 0.0000185790 0.0000181471
May 14, 2023 0.0000184845 0.0000000017 0.01% 0.0000184828 0.0000185947 0.0000183021
May 13, 2023 0.0000184791 -0.0000002294 -1.23% 0.0000187085 0.0000187844 0.0000183947
May 12, 2023 0.0000187122 0.0000005416 2.98% 0.0000181706 0.0000187666 0.0000179206
May 11, 2023 0.0000181669 -0.0000003254 -1.76% 0.0000184923 0.0000185102 0.0000176851