SAND/USD
Bán 0.54942
Chênh lệch Chênh lệch0.00046
Mua 0.54988

Giá SAND to US Dollar - biểu đồ SAND/USD

Bán 0.54942
Chênh lệch Chênh lệch0.00046
Mua 0.54988
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SAND/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.52665 -0.00542 -1.02% 0.53207 0.53474 0.52208
May 31, 2023 0.53197 -0.02090 -3.78% 0.55287 0.56017 0.52413
May 30, 2023 0.55297 0.00466 0.85% 0.54831 0.56105 0.54453
May 29, 2023 0.54816 -0.00718 -1.29% 0.55534 0.55929 0.53713
May 28, 2023 0.55544 0.03076 5.86% 0.52468 0.57497 0.52148
May 27, 2023 0.52473 0.01219 2.38% 0.51254 0.52853 0.50957
May 26, 2023 0.51209 0.00620 1.23% 0.50589 0.51947 0.49511
May 25, 2023 0.50569 0.01154 2.34% 0.49415 0.52404 0.47848
May 24, 2023 0.49405 -0.01703 -3.33% 0.51108 0.51108 0.47853
May 23, 2023 0.51078 0.00103 0.20% 0.50975 0.52703 0.50659
May 22, 2023 0.50965 -0.00342 -0.67% 0.51307 0.51913 0.50122
May 21, 2023 0.51327 -0.01467 -2.78% 0.52794 0.52974 0.51106
May 20, 2023 0.52774 -0.00605 -1.13% 0.53379 0.53429 0.52485
May 19, 2023 0.53389 0.00303 0.57% 0.53086 0.54226 0.52392
May 18, 2023 0.53096 -0.00175 -0.33% 0.53271 0.53878 0.51278
May 17, 2023 0.53281 0.01561 3.02% 0.51720 0.54049 0.51639
May 16, 2023 0.51710 0.01591 3.17% 0.50119 0.51780 0.49330
May 15, 2023 0.50129 -0.00158 -0.31% 0.50287 0.51362 0.49517
May 14, 2023 0.50267 0.00270 0.54% 0.49997 0.50931 0.49397
May 13, 2023 0.49987 -0.00650 -1.28% 0.50637 0.50865 0.49806