SAND/USD
Bán 0.61407
Chênh lệch Chênh lệch0.00386
Mua 0.61793
Bán 0.61407
Chênh lệch Chênh lệch0.00386
Mua 0.61793
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SAND/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.59210 0.00399 0.68% 0.58811 0.59510 0.58611
Dec 4, 2022 0.58811 0.01348 2.35% 0.57463 0.59011 0.57463
Dec 3, 2022 0.57563 -0.02746 -4.55% 0.60309 0.60409 0.57113
Dec 2, 2022 0.60309 0.02696 4.68% 0.57613 0.60608 0.57313
Dec 1, 2022 0.57663 -0.01298 -2.20% 0.58961 0.59460 0.57163
Nov 30, 2022 0.58911 0.02846 5.08% 0.56065 0.59011 0.55915
Nov 29, 2022 0.56015 0.00849 1.54% 0.55166 0.57014 0.54567
Nov 28, 2022 0.55166 -0.01398 -2.47% 0.56564 0.57313 0.53669
Nov 27, 2022 0.56614 0.00299 0.53% 0.56315 0.59061 0.56065
Nov 26, 2022 0.56315 0.00000 0.00% 0.56315 0.57962 0.55466
Nov 25, 2022 0.56265 0.00050 0.09% 0.56215 0.56415 0.54418
Nov 24, 2022 0.56215 -0.00799 -1.40% 0.57014 0.58911 0.55117
Nov 23, 2022 0.57014 0.01698 3.07% 0.55316 0.57064 0.54367
Nov 22, 2022 0.55266 0.02047 3.85% 0.53219 0.55316 0.51622
Nov 21, 2022 0.53169 -0.01249 -2.30% 0.54418 0.55716 0.51921
Nov 20, 2022 0.54468 -0.04942 -8.32% 0.59410 0.59909 0.53968
Nov 19, 2022 0.59510 0.01897 3.29% 0.57613 0.61607 0.56215
Nov 18, 2022 0.57613 -0.00100 -0.17% 0.57713 0.58811 0.56714
Nov 17, 2022 0.57713 -0.00449 -0.77% 0.58162 0.58711 0.56115
Nov 16, 2022 0.58162 -0.01647 -2.75% 0.59809 0.60658 0.56364