SAND/USDT
Bán 0.61165
Chênh lệch Chênh lệch0.00350
Mua 0.61515
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SAND/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.59218 0.00399 0.68% 0.58819 0.59518 0.58619
Dec 4, 2022 0.58819 0.01343 2.34% 0.57476 0.59018 0.57476
Dec 3, 2022 0.57576 -0.02746 -4.55% 0.60322 0.60422 0.57126
Dec 2, 2022 0.60322 0.02696 4.68% 0.57626 0.60628 0.57326
Dec 1, 2022 0.57676 -0.01292 -2.19% 0.58968 0.59474 0.57176
Nov 30, 2022 0.58918 0.02874 5.13% 0.56044 0.59018 0.55933
Nov 29, 2022 0.56044 0.00883 1.60% 0.55161 0.57054 0.54612
Nov 28, 2022 0.55211 -0.01400 -2.47% 0.56611 0.57360 0.53712
Nov 27, 2022 0.56661 0.00300 0.53% 0.56361 0.59109 0.56111
Nov 26, 2022 0.56361 -0.00005 -0.01% 0.56366 0.58015 0.55511
Nov 25, 2022 0.56316 0.00083 0.15% 0.56233 0.56466 0.54484
Nov 24, 2022 0.56283 -0.00823 -1.44% 0.57106 0.59006 0.55183
Nov 23, 2022 0.57106 0.01706 3.08% 0.55400 0.57156 0.54450
Nov 22, 2022 0.55350 0.02056 3.86% 0.53294 0.55406 0.51705
Nov 21, 2022 0.53244 -0.01267 -2.32% 0.54511 0.55806 0.52004
Nov 20, 2022 0.54561 -0.04934 -8.29% 0.59495 0.59995 0.54055
Nov 19, 2022 0.59595 0.01894 3.28% 0.57701 0.61683 0.56289
Nov 18, 2022 0.57701 -0.00077 -0.13% 0.57778 0.58871 0.56788
Nov 17, 2022 0.57778 -0.00449 -0.77% 0.58227 0.58789 0.56166
Nov 16, 2022 0.58227 -0.01685 -2.81% 0.59912 0.60727 0.56439