SHIB/USD
Bán 0.00000904
Chênh lệch Chênh lệch0.00000031
Mua 0.00000935
Bán 0.00000904
Chênh lệch Chênh lệch0.00000031
Mua 0.00000935
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SHIB/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 0.00000914 0.00000002 0.22% 0.00000912 0.00000915 0.00000907
Dec 8, 2022 0.00000911 0.00000016 1.79% 0.00000895 0.00000918 0.00000890
Dec 7, 2022 0.00000894 -0.00000021 -2.30% 0.00000915 0.00000920 0.00000880
Dec 6, 2022 0.00000915 -0.00000012 -1.29% 0.00000927 0.00000931 0.00000905
Dec 5, 2022 0.00000926 0.00000006 0.65% 0.00000920 0.00001000 0.00000909
Dec 4, 2022 0.00000920 0.00000017 1.88% 0.00000903 0.00000923 0.00000894
Dec 3, 2022 0.00000904 -0.00000014 -1.53% 0.00000918 0.00000933 0.00000900
Dec 2, 2022 0.00000917 0.00000013 1.44% 0.00000904 0.00000919 0.00000891
Dec 1, 2022 0.00000905 -0.00000014 -1.52% 0.00000919 0.00000921 0.00000895
Nov 30, 2022 0.00000919 0.00000027 3.03% 0.00000892 0.00000923 0.00000887
Nov 29, 2022 0.00000892 0.00000001 0.11% 0.00000891 0.00000915 0.00000885
Nov 28, 2022 0.00000892 -0.00000020 -2.19% 0.00000912 0.00000921 0.00000862
Nov 27, 2022 0.00000911 0.00000024 2.71% 0.00000887 0.00000947 0.00000885
Nov 26, 2022 0.00000886 -0.00000017 -1.88% 0.00000903 0.00000921 0.00000877
Nov 25, 2022 0.00000902 0.00000015 1.69% 0.00000887 0.00000932 0.00000870
Nov 24, 2022 0.00000886 -0.00000004 -0.45% 0.00000890 0.00000904 0.00000874
Nov 23, 2022 0.00000889 0.00000022 2.54% 0.00000867 0.00000894 0.00000859
Nov 22, 2022 0.00000866 0.00000040 4.84% 0.00000826 0.00000867 0.00000801
Nov 21, 2022 0.00000825 -0.00000037 -4.29% 0.00000862 0.00000863 0.00000809
Nov 20, 2022 0.00000863 -0.00000037 -4.11% 0.00000900 0.00000906 0.00000853