SGD/MXN
Bán 14.12230
Chênh lệch Chênh lệch0.01091
Mua 14.13321
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 14.08960 0.04488 0.32% 14.04472 14.16829 14.03193
Sep 22, 2022 14.03508 -0.08860 -0.63% 14.12368 14.13290 14.03176
Sep 22, 2022 14.04477 -0.07891 -0.56% 14.12368 14.13290 14.00738
Sep 21, 2022 14.12280 -0.04759 -0.34% 14.17039 14.17696 14.06951
Sep 20, 2022 14.17034 0.02666 0.19% 14.14368 14.22668 14.14035
Sep 19, 2022 14.14378 -0.09723 -0.68% 14.24101 14.29697 14.13403
Sep 18, 2022 14.24096 0.02845 0.20% 14.21251 14.25246 14.17874
Sep 16, 2022 14.24206 -0.01036 -0.07% 14.25242 14.30186 14.21709
Sep 15, 2022 14.24976 0.05177 0.36% 14.19799 14.25941 14.18727
Sep 14, 2022 14.19748 -0.05518 -0.39% 14.25266 14.27413 14.15597
Sep 13, 2022 14.25243 0.04678 0.33% 14.20565 14.29727 14.18418
Sep 12, 2022 14.20566 -0.00109 -0.01% 14.20675 14.23592 14.15259
Sep 11, 2022 14.20670 -0.00612 -0.04% 14.21282 14.21874 14.20388
Sep 9, 2022 14.18983 -0.01385 -0.10% 14.20368 14.25324 14.18538
Sep 8, 2022 14.20368 -0.02174 -0.15% 14.22542 14.28599 14.19097
Sep 7, 2022 14.22537 -0.08011 -0.56% 14.30548 14.32117 14.19962
Sep 6, 2022 14.30548 0.06099 0.43% 14.24449 14.33300 14.20209
Sep 5, 2022 14.24444 0.01583 0.11% 14.22861 14.24806 14.19615
Sep 4, 2022 14.22864 0.02458 0.17% 14.20406 14.23659 14.19629
Sep 2, 2022 14.20370 -0.18962 -1.32% 14.39332 14.40792 14.20176