SGD/MXN
Bán 12.87511
Chênh lệch Chênh lệch0.00786
Mua 12.88297
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 12.87085 0.00313 0.02% 12.86772 12.87347 12.85997
Jun 7, 2023 12.86776 -0.02462 -0.19% 12.89238 12.90884 12.82761
Jun 6, 2023 12.89228 -0.04756 -0.37% 12.93984 12.96236 12.87596
Jun 5, 2023 12.94000 -0.05562 -0.43% 12.99562 13.01628 12.92585
Jun 4, 2023 12.99532 0.02778 0.21% 12.96754 13.00016 12.94130
Jun 2, 2023 12.99471 -0.03019 -0.23% 13.02490 13.06366 12.94045
Jun 1, 2023 13.02486 -0.05976 -0.46% 13.08462 13.09213 12.99256
May 31, 2023 13.08460 0.00745 0.06% 13.07715 13.11281 13.00539
May 30, 2023 13.07695 0.08196 0.63% 12.99499 13.08501 12.97673
May 29, 2023 12.99494 -0.02123 -0.16% 13.01617 13.02585 12.94995
May 28, 2023 13.01622 0.02703 0.21% 12.98919 13.02637 12.98886
May 26, 2023 13.00442 -0.17243 -1.31% 13.17685 13.19298 12.99866
May 25, 2023 13.17681 -0.01605 -0.12% 13.19286 13.20623 13.12079
May 24, 2023 13.19286 -0.14304 -1.07% 13.33590 13.35322 13.14718
May 23, 2023 13.33591 0.04828 0.36% 13.28763 13.35861 13.26376
May 22, 2023 13.28763 0.08464 0.64% 13.20299 13.33833 13.19484
May 21, 2023 13.20284 0.02828 0.21% 13.17456 13.22696 13.15362
May 19, 2023 13.20313 0.06328 0.48% 13.13985 13.21007 13.09647
May 18, 2023 13.14025 0.02931 0.22% 13.11094 13.18132 13.08948
May 17, 2023 13.11094 0.06275 0.48% 13.04819 13.17235 13.01824