SGD/HKD
Bán 5.9594
Chênh lệch Chênh lệch0.0090
Mua 5.9684
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 5.9594 -0.0083 -0.14% 5.9677 5.9729 5.9490
Jan 26, 2023 5.9679 0.0014 0.02% 5.9665 5.9758 5.9557
Jan 25, 2023 5.9666 0.0337 0.57% 5.9329 5.9673 5.9266
Jan 24, 2023 5.9329 -0.0053 -0.09% 5.9382 5.9432 5.9142
Jan 23, 2023 5.9382 0.0218 0.37% 5.9164 5.9508 5.9152
Jan 22, 2023 5.9158 -0.0151 -0.25% 5.9309 5.9309 5.9097
Jan 20, 2023 5.9272 0.0050 0.08% 5.9222 5.9345 5.9142
Jan 19, 2023 5.9219 -0.0023 -0.04% 5.9242 5.9279 5.9057
Jan 18, 2023 5.9242 0.0044 0.07% 5.9198 5.9565 5.9024
Jan 17, 2023 5.9197 0.0050 0.08% 5.9147 5.9261 5.9017
Jan 16, 2023 5.9148 0.0008 0.01% 5.9140 5.9339 5.9053
Jan 15, 2023 5.9139 0.0090 0.15% 5.9049 5.9163 5.9044
Jan 13, 2023 5.9120 0.0100 0.17% 5.9020 5.9220 5.8839
Jan 12, 2023 5.9021 0.0319 0.54% 5.8702 5.9065 5.8592
Jan 11, 2023 5.8701 0.0087 0.15% 5.8614 5.8768 5.8576
Jan 10, 2023 5.8612 -0.0035 -0.06% 5.8647 5.8746 5.8496
Jan 9, 2023 5.8642 0.0126 0.22% 5.8516 5.8770 5.8418
Jan 8, 2023 5.8516 0.0389 0.67% 5.8127 5.8518 5.8069
Jan 6, 2023 5.8050 0.0013 0.02% 5.8037 5.8484 5.7843
Jan 5, 2023 5.8037 -0.0208 -0.36% 5.8245 5.8370 5.7975