SGD/HKD
Bán 5.6930
Chênh lệch Chênh lệch0.0032
Mua 5.6962
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGD/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 5.6786 0.0003 0.01% 5.6783 5.6806 5.6731
Aug 7, 2022 5.6784 0.0271 0.48% 5.6513 5.6803 5.6513
Aug 5, 2022 5.6782 -0.0273 -0.48% 5.7055 5.7061 5.6725
Aug 4, 2022 5.7057 0.0228 0.40% 5.6829 5.7059 5.6822
Aug 3, 2022 5.6828 0.0130 0.23% 5.6698 5.6893 5.6674
Aug 2, 2022 5.6697 -0.0311 -0.55% 5.7008 5.7055 5.6680
Aug 1, 2022 5.7007 0.0224 0.39% 5.6783 5.7056 5.6760
Jul 31, 2022 5.6782 0.0007 0.01% 5.6775 5.6815 5.6742
Jul 29, 2022 5.6816 -0.0069 -0.12% 5.6885 5.7008 5.6623
Jul 28, 2022 5.6886 0.0115 0.20% 5.6771 5.6900 5.6692
Jul 27, 2022 5.6770 0.0288 0.51% 5.6482 5.6779 5.6294
Jul 26, 2022 5.6483 -0.0132 -0.23% 5.6615 5.6677 5.6390
Jul 25, 2022 5.6615 0.0134 0.24% 5.6481 5.6697 5.6444
Jul 24, 2022 5.6480 0.0088 0.16% 5.6392 5.6522 5.6387
Jul 22, 2022 5.6544 0.0082 0.15% 5.6462 5.6644 5.6378
Jul 21, 2022 5.6464 0.0129 0.23% 5.6335 5.6485 5.6214
Jul 20, 2022 5.6336 -0.0056 -0.10% 5.6392 5.6449 5.6259
Jul 19, 2022 5.6395 0.0226 0.40% 5.6169 5.6446 5.6102
Jul 18, 2022 5.6168 0.0018 0.03% 5.6150 5.6287 5.6022
Jul 17, 2022 5.6151 0.0312 0.56% 5.5839 5.6151 5.5839