SGD/JPY
Bán 98.805
Chênh lệch Chênh lệch0.174
Mua 98.979
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 98.805 -0.155 -0.16% 98.960 99.061 98.657
Jan 26, 2023 98.961 0.448 0.45% 98.513 99.387 98.321
Jan 25, 2023 98.513 -0.151 -0.15% 98.664 99.251 98.367
Jan 24, 2023 98.663 -0.370 -0.37% 99.033 99.122 98.409
Jan 23, 2023 99.043 1.198 1.22% 97.845 99.118 97.764
Jan 22, 2023 97.844 0.062 0.06% 97.782 98.183 97.704
Jan 20, 2023 98.100 1.008 1.04% 97.092 98.661 97.075
Jan 19, 2023 97.093 -0.242 -0.25% 97.335 97.347 96.593
Jan 18, 2023 97.336 0.196 0.20% 97.140 99.333 97.116
Jan 17, 2023 97.139 -0.065 -0.07% 97.204 97.553 96.860
Jan 16, 2023 97.203 0.228 0.24% 96.975 97.494 96.674
Jan 15, 2023 96.974 0.348 0.36% 96.626 97.090 96.601
Jan 13, 2023 96.817 -0.838 -0.86% 97.655 97.824 96.395
Jan 12, 2023 97.654 -1.490 -1.50% 99.144 99.248 97.098
Jan 11, 2023 99.144 -0.034 -0.03% 99.178 99.688 99.032
Jan 10, 2023 99.179 0.182 0.18% 98.997 99.374 98.815
Jan 9, 2023 98.996 0.188 0.19% 98.808 99.434 98.662
Jan 8, 2023 98.809 0.596 0.61% 98.213 99.075 98.213
Jan 6, 2023 98.310 -0.750 -0.76% 99.060 99.937 98.274
Jan 5, 2023 99.061 0.497 0.50% 98.564 99.581 98.265