SGD/JPY
Bán 97.879
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 97.919
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 97.813 0.109 0.11% 97.704 97.990 97.681
Aug 7, 2022 97.703 0.061 0.06% 97.642 97.850 97.509
Aug 5, 2022 97.608 1.207 1.25% 96.401 97.992 96.363
Aug 4, 2022 96.399 -0.575 -0.59% 96.974 97.409 96.322
Aug 3, 2022 96.975 0.655 0.68% 96.320 97.279 95.812
Aug 2, 2022 96.319 0.889 0.93% 95.430 96.521 94.598
Aug 1, 2022 95.432 -1.053 -1.09% 96.485 96.515 95.403
Jul 31, 2022 96.486 0.101 0.10% 96.385 96.624 96.311
Jul 29, 2022 96.421 -0.985 -1.01% 97.406 97.595 96.082
Jul 28, 2022 97.407 -1.052 -1.07% 98.459 98.627 97.214
Jul 27, 2022 98.457 -0.104 -0.11% 98.561 98.992 98.213
Jul 26, 2022 98.562 0.165 0.17% 98.397 98.669 98.123
Jul 25, 2022 98.396 0.286 0.29% 98.110 98.711 97.888
Jul 24, 2022 98.110 0.350 0.36% 97.760 98.198 97.660
Jul 22, 2022 98.023 -0.594 -0.60% 98.617 99.192 97.833
Jul 21, 2022 98.617 -0.731 -0.74% 99.348 99.687 98.588
Jul 20, 2022 99.348 0.064 0.06% 99.284 99.500 98.920
Jul 19, 2022 99.284 0.353 0.36% 98.931 99.333 98.663
Jul 18, 2022 98.930 -0.001 -0.00% 98.931 99.094 98.709
Jul 17, 2022 98.932 0.253 0.26% 98.679 99.016 98.679