SNX/USD
Bán 2.354
Chênh lệch Chênh lệch0.002
Mua 2.356

Giá Synthtix to US Dollar - biểu đồ SNX/USD

Bán 2.354
Chênh lệch Chênh lệch0.002
Mua 2.356
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 2.358 0.035 1.51% 2.323 2.358 2.299
Jun 1, 2023 2.322 -0.002 -0.09% 2.324 2.389 2.291
May 31, 2023 2.323 -0.077 -3.21% 2.400 2.432 2.304
May 30, 2023 2.399 -0.010 -0.42% 2.409 2.471 2.381
May 29, 2023 2.407 -0.081 -3.26% 2.488 2.502 2.375
May 28, 2023 2.489 0.086 3.58% 2.403 2.532 2.392
May 27, 2023 2.402 -0.008 -0.33% 2.410 2.449 2.385
May 26, 2023 2.408 0.099 4.29% 2.309 2.434 2.297
May 25, 2023 2.310 -0.113 -4.66% 2.423 2.426 2.249
May 24, 2023 2.421 -0.040 -1.63% 2.461 2.626 2.361
May 23, 2023 2.462 0.047 1.95% 2.415 2.533 2.401
May 22, 2023 2.414 0.088 3.78% 2.326 2.466 2.298
May 21, 2023 2.327 -0.064 -2.68% 2.391 2.400 2.313
May 20, 2023 2.392 -0.004 -0.17% 2.396 2.446 2.363
May 19, 2023 2.397 -0.015 -0.62% 2.412 2.427 2.352
May 18, 2023 2.411 -0.003 -0.12% 2.414 2.457 2.311
May 17, 2023 2.415 0.267 12.43% 2.148 2.530 2.134
May 16, 2023 2.147 0.055 2.63% 2.092 2.165 2.059
May 15, 2023 2.093 0.030 1.45% 2.063 2.130 2.023
May 14, 2023 2.062 0.047 2.33% 2.015 2.085 1.990