SNX/USD
Bán 1.815
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 1.826
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 1.803 0.041 2.33% 1.762 1.806 1.752
Dec 4, 2022 1.761 0.054 3.16% 1.707 1.769 1.707
Dec 3, 2022 1.708 -0.079 -4.42% 1.787 1.788 1.697
Dec 2, 2022 1.788 0.074 4.32% 1.714 1.807 1.687
Dec 1, 2022 1.714 -0.015 -0.87% 1.729 1.768 1.705
Nov 30, 2022 1.729 0.091 5.56% 1.638 1.743 1.638
Nov 29, 2022 1.638 -0.014 -0.85% 1.652 1.698 1.621
Nov 28, 2022 1.651 -0.015 -0.90% 1.666 1.690 1.597
Nov 27, 2022 1.668 0.012 0.72% 1.656 1.709 1.643
Nov 26, 2022 1.657 -0.042 -2.47% 1.699 1.771 1.635
Nov 25, 2022 1.700 -0.022 -1.28% 1.722 1.726 1.646
Nov 24, 2022 1.721 -0.004 -0.23% 1.725 1.801 1.709
Nov 23, 2022 1.726 0.044 2.62% 1.682 1.755 1.662
Nov 22, 2022 1.683 0.095 5.98% 1.588 1.696 1.559
Nov 21, 2022 1.588 -0.072 -4.34% 1.660 1.678 1.544
Nov 20, 2022 1.659 -0.080 -4.60% 1.739 1.789 1.651
Nov 19, 2022 1.740 -0.005 -0.29% 1.745 1.751 1.690
Nov 18, 2022 1.745 0.025 1.45% 1.720 1.758 1.696
Nov 17, 2022 1.721 -0.069 -3.85% 1.790 1.824 1.700
Nov 16, 2022 1.790 0.004 0.22% 1.786 1.857 1.719