SNX/USDT
Bán 1.726
Chênh lệch Chênh lệch0.006
Mua 1.732
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNX/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 1.761 0.030 1.73% 1.731 1.771 1.729
Nov 30, 2022 1.731 0.089 5.42% 1.642 1.745 1.641
Nov 29, 2022 1.641 -0.014 -0.85% 1.655 1.701 1.624
Nov 28, 2022 1.654 -0.016 -0.96% 1.670 1.693 1.600
Nov 27, 2022 1.672 0.013 0.78% 1.659 1.713 1.647
Nov 26, 2022 1.660 -0.043 -2.52% 1.703 1.775 1.638
Nov 25, 2022 1.704 -0.022 -1.27% 1.726 1.730 1.650
Nov 24, 2022 1.725 -0.005 -0.29% 1.730 1.803 1.713
Nov 23, 2022 1.731 0.044 2.61% 1.687 1.760 1.668
Nov 22, 2022 1.688 0.096 6.03% 1.592 1.701 1.564
Nov 21, 2022 1.592 -0.073 -4.38% 1.665 1.683 1.548
Nov 20, 2022 1.664 -0.080 -4.59% 1.744 1.794 1.656
Nov 19, 2022 1.745 -0.005 -0.29% 1.750 1.756 1.694
Nov 18, 2022 1.750 0.026 1.51% 1.724 1.763 1.700
Nov 17, 2022 1.725 -0.069 -3.85% 1.794 1.829 1.704
Nov 16, 2022 1.794 0.003 0.17% 1.791 1.863 1.723
Nov 15, 2022 1.793 -0.020 -1.10% 1.813 1.866 1.735
Nov 14, 2022 1.812 0.243 15.49% 1.569 1.880 1.540
Nov 13, 2022 1.569 -0.043 -2.67% 1.612 1.715 1.545
Nov 12, 2022 1.612 -0.254 -13.61% 1.866 1.868 1.596