SOL/USD
Bán 13.3187
Chênh lệch Chênh lệch0.3704
Mua 13.6891
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SOL/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 13.8748 -0.2319 -1.64% 14.1067 14.1466 13.8345
Dec 6, 2022 14.1068 0.4768 3.50% 13.6300 14.1700 13.6261
Dec 5, 2022 13.6299 0.1022 0.76% 13.5277 13.9745 13.4155
Dec 4, 2022 13.5276 0.4055 3.09% 13.1221 13.5629 13.1051
Dec 3, 2022 13.1221 -0.4047 -2.99% 13.5268 13.5754 13.0476
Dec 2, 2022 13.5270 0.2029 1.52% 13.3241 13.6246 13.1546
Dec 1, 2022 13.3241 -0.6433 -4.61% 13.9674 13.9945 13.2225
Nov 30, 2022 13.9675 0.8066 6.13% 13.1609 14.1190 13.0498
Nov 29, 2022 13.1608 0.0139 0.11% 13.1469 13.7512 12.9723
Nov 28, 2022 13.1467 -0.7712 -5.54% 13.9179 13.9661 12.6054
Nov 27, 2022 13.9180 -0.0516 -0.37% 13.9696 14.2416 13.8618
Nov 26, 2022 13.9697 0.1265 0.91% 13.8432 14.7386 13.7860
Nov 25, 2022 13.8431 -0.5458 -3.79% 14.3889 14.3889 13.7057
Nov 24, 2022 14.3888 0.2430 1.72% 14.1458 14.7137 13.6429
Nov 23, 2022 14.1460 1.8951 15.47% 12.2509 14.2451 12.2220
Nov 22, 2022 12.2508 0.5914 5.07% 11.6594 12.3147 10.7897
Nov 21, 2022 11.6593 -0.4290 -3.55% 12.0883 12.1008 11.1235
Nov 20, 2022 12.0898 -0.5758 -4.55% 12.6656 13.3614 11.9851
Nov 19, 2022 12.6656 -0.4174 -3.19% 13.0830 13.0886 12.4081
Nov 18, 2022 13.0842 -0.3661 -2.72% 13.4503 13.6695 12.8221