SRM/BTC
Bán 0.00001317
Chênh lệch Chênh lệch0.00000063
Mua 0.00001380
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 0.00001339 -0.00000001 -0.07% 0.00001340 0.00001344 0.00001305
Dec 5, 2022 0.00001340 0.00000046 3.55% 0.00001294 0.00001374 0.00001287
Dec 4, 2022 0.00001412 0.00000018 1.29% 0.00001394 0.00001475 0.00001372
Dec 3, 2022 0.00001394 0.00000241 20.90% 0.00001153 0.00001467 0.00001153
Dec 2, 2022 0.00001305 -0.00000082 -5.91% 0.00001387 0.00001388 0.00001270
Dec 1, 2022 0.00001388 0.00000022 1.61% 0.00001366 0.00001409 0.00001195
Nov 30, 2022 0.00001343 -0.00000029 -2.11% 0.00001372 0.00001491 0.00001239
Nov 29, 2022 0.00001372 -0.00000051 -3.58% 0.00001423 0.00001463 0.00001326
Nov 28, 2022 0.00001422 -0.00000128 -8.26% 0.00001550 0.00001550 0.00001290
Nov 27, 2022 0.00001550 0.00000016 1.04% 0.00001534 0.00001687 0.00001495
Nov 26, 2022 0.00001534 -0.00000060 -3.76% 0.00001594 0.00001668 0.00001522
Nov 25, 2022 0.00001595 -0.00000138 -7.96% 0.00001733 0.00001812 0.00001557
Nov 24, 2022 0.00001733 0.00000098 5.99% 0.00001635 0.00002059 0.00001596
Nov 23, 2022 0.00001636 0.00000126 8.34% 0.00001510 0.00001773 0.00001440
Nov 22, 2022 0.00001510 -0.00000003 -0.20% 0.00001513 0.00001609 0.00001420
Nov 21, 2022 0.00001513 -0.00000046 -2.95% 0.00001559 0.00001931 0.00001466
Nov 20, 2022 0.00001577 0.00000346 28.11% 0.00001231 0.00002422 0.00001151
Nov 19, 2022 0.00001231 -0.00000210 -14.57% 0.00001441 0.00001465 0.00001216
Nov 18, 2022 0.00001441 -0.00000102 -6.61% 0.00001543 0.00001566 0.00001361
Nov 17, 2022 0.00001543 -0.00000224 -12.68% 0.00001767 0.00001856 0.00001399