SRM/USD
Bán 0.2117
Chênh lệch Chênh lệch0.0086
Mua 0.2203

Giá SRM to US Dollar - biểu đồ SRM/USD

Bán 0.2117
Chênh lệch Chênh lệch0.0086
Mua 0.2203
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 31, 2023 0.2078 0.0010 0.48% 0.2068 0.2097 0.2058
Mar 30, 2023 0.2078 -0.0078 -3.62% 0.2156 0.2176 0.2028
Mar 29, 2023 0.2166 0.0039 1.83% 0.2127 0.2265 0.2117
Mar 28, 2023 0.2117 0.0039 1.88% 0.2078 0.2147 0.2018
Mar 27, 2023 0.2078 -0.0147 -6.61% 0.2225 0.2225 0.2028
Mar 26, 2023 0.2216 0.0050 2.31% 0.2166 0.2521 0.2137
Mar 25, 2023 0.2156 0.0206 10.56% 0.1950 0.2560 0.1940
Mar 24, 2023 0.1969 -0.0207 -9.51% 0.2176 0.2186 0.1930
Mar 23, 2023 0.2186 -0.0079 -3.49% 0.2265 0.2285 0.2058
Mar 22, 2023 0.2265 -0.0138 -5.74% 0.2403 0.2482 0.2146
Mar 21, 2023 0.2393 -0.0079 -3.20% 0.2472 0.2560 0.2383
Mar 20, 2023 0.2481 -0.0109 -4.21% 0.2590 0.2669 0.2462
Mar 19, 2023 0.2580 0.0000 0.00% 0.2580 0.2728 0.2531
Mar 18, 2023 0.2580 0.0099 3.99% 0.2481 0.3269 0.2462
Mar 17, 2023 0.2472 0.0055 2.28% 0.2417 0.2515 0.2368
Mar 16, 2023 0.2437 0.0039 1.63% 0.2398 0.2506 0.2319
Mar 15, 2023 0.2398 -0.0137 -5.40% 0.2535 0.2642 0.2358
Mar 14, 2023 0.2544 0.0048 1.92% 0.2496 0.2731 0.2476
Mar 13, 2023 0.2496 0.0069 2.84% 0.2427 0.2564 0.2319
Mar 12, 2023 0.2437 0.0176 7.78% 0.2261 0.2457 0.2231