SRM/USD
Bán 0.2026
Chênh lệch Chênh lệch0.0108
Mua 0.2134
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 0.2143 0.0059 2.83% 0.2084 0.2153 0.2054
Dec 7, 2022 0.2114 -0.0068 -3.12% 0.2182 0.2562 0.2042
Dec 6, 2022 0.2182 -0.0049 -2.20% 0.2231 0.2339 0.2161
Dec 5, 2022 0.2231 -0.0048 -2.11% 0.2279 0.2388 0.2143
Dec 4, 2022 0.2289 -0.0071 -3.01% 0.2360 0.2661 0.2141
Dec 3, 2022 0.2360 0.0390 19.80% 0.1970 0.2490 0.1970
Dec 2, 2022 0.2220 -0.0110 -4.72% 0.2330 0.2350 0.2160
Dec 1, 2022 0.2360 0.0010 0.43% 0.2350 0.2420 0.2050
Nov 30, 2022 0.2310 0.0050 2.21% 0.2260 0.2560 0.2100
Nov 29, 2022 0.2260 -0.0040 -1.74% 0.2300 0.2400 0.2190
Nov 28, 2022 0.2310 -0.0230 -9.06% 0.2540 0.2550 0.2090
Nov 27, 2022 0.2550 0.0010 0.39% 0.2540 0.2780 0.2480
Nov 26, 2022 0.2530 -0.0100 -3.80% 0.2630 0.2780 0.2510
Nov 25, 2022 0.2640 -0.0230 -8.01% 0.2870 0.2990 0.2570
Nov 24, 2022 0.2880 0.0160 5.88% 0.2720 0.3420 0.2650
Nov 23, 2022 0.2720 0.0280 11.48% 0.2440 0.2920 0.2390
Nov 22, 2022 0.2450 0.0060 2.51% 0.2390 0.2610 0.2190
Nov 21, 2022 0.2390 -0.0140 -5.53% 0.2530 0.3140 0.2290
Nov 20, 2022 0.2540 0.0470 22.71% 0.2070 0.4010 0.1920
Nov 19, 2022 0.2060 -0.0350 -14.52% 0.2410 0.2440 0.2030