SRM/USDT
Bán 0.0688
Chênh lệch Chênh lệch0.0012
Mua 0.0700
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.0688 0.0040 6.17% 0.0648 0.0698 0.0648
Jun 7, 2023 0.0648 -0.0030 -4.42% 0.0678 0.0688 0.0648
Jun 6, 2023 0.0688 0.0030 4.56% 0.0658 0.0689 0.0639
Jun 5, 2023 0.0668 -0.0080 -10.70% 0.0748 0.0789 0.0648
Jun 4, 2023 0.0738 0.0020 2.79% 0.0718 0.0788 0.0708
Jun 3, 2023 0.0728 0.0010 1.39% 0.0718 0.0738 0.0708
Jun 2, 2023 0.0718 -0.0001 -0.14% 0.0719 0.0739 0.0708
Jun 1, 2023 0.0719 0.0001 0.14% 0.0718 0.0749 0.0708
May 31, 2023 0.0708 0.0010 1.43% 0.0698 0.0798 0.0688
May 30, 2023 0.0698 -0.0030 -4.12% 0.0728 0.0738 0.0698
May 29, 2023 0.0728 -0.0010 -1.36% 0.0738 0.0749 0.0728
May 28, 2023 0.0738 0.0010 1.37% 0.0728 0.0758 0.0728
May 27, 2023 0.0728 -0.0010 -1.36% 0.0738 0.0748 0.0718
May 26, 2023 0.0738 0.0009 1.23% 0.0729 0.0788 0.0718
May 25, 2023 0.0719 -0.0030 -4.01% 0.0749 0.0749 0.0698
May 24, 2023 0.0739 -0.0030 -3.90% 0.0769 0.0779 0.0709
May 23, 2023 0.0779 0.0011 1.43% 0.0768 0.0808 0.0768
May 22, 2023 0.0778 0.0030 4.01% 0.0748 0.0799 0.0729
May 21, 2023 0.0748 -0.0050 -6.27% 0.0798 0.0798 0.0728
May 20, 2023 0.0798 -0.0030 -3.62% 0.0828 0.0828 0.0778