SRM/USDT
Bán 0.2320
Chênh lệch Chênh lệch0.0060
Mua 0.2380
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 6, 2022 0.2280 0.0050 2.24% 0.2230 0.2290 0.2230
Dec 5, 2022 0.2249 -0.0020 -0.88% 0.2269 0.2339 0.2219
Dec 4, 2022 0.2369 0.0010 0.42% 0.2359 0.2499 0.2329
Dec 3, 2022 0.2359 0.0089 3.92% 0.2270 0.2489 0.2229
Dec 2, 2022 0.2270 -0.0059 -2.53% 0.2329 0.2349 0.2209
Dec 1, 2022 0.2359 0.0010 0.43% 0.2349 0.2419 0.2069
Nov 30, 2022 0.2399 0.0099 4.30% 0.2300 0.2559 0.2190
Nov 29, 2022 0.2310 -0.0021 -0.90% 0.2331 0.2360 0.2220
Nov 28, 2022 0.2331 -0.0210 -8.26% 0.2541 0.2551 0.2131
Nov 27, 2022 0.2551 0.0010 0.39% 0.2541 0.2781 0.2481
Nov 26, 2022 0.2531 -0.0100 -3.80% 0.2631 0.2781 0.2511
Nov 25, 2022 0.2641 -0.0231 -8.04% 0.2872 0.2992 0.2571
Nov 24, 2022 0.2882 0.0159 5.84% 0.2723 0.3322 0.2653
Nov 23, 2022 0.2723 0.0270 11.01% 0.2453 0.2924 0.2393
Nov 22, 2022 0.2452 0.0060 2.51% 0.2392 0.2602 0.2232
Nov 21, 2022 0.2392 -0.0151 -5.94% 0.2543 0.3144 0.2302
Nov 20, 2022 0.2573 0.0501 24.18% 0.2072 0.4014 0.1932
Nov 19, 2022 0.2062 -0.0350 -14.51% 0.2412 0.2442 0.2031
Nov 18, 2022 0.2412 -0.0170 -6.58% 0.2582 0.2641 0.2272
Nov 17, 2022 0.2582 -0.0370 -12.53% 0.2952 0.3102 0.2341