STEEM/BTC
Bán 0.00001034
Chênh lệch Chênh lệch0.00000012
Mua 0.00001046
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STEEM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.00001040 0.00000005 0.48% 0.00001035 0.00001042 0.00001032
Dec 2, 2022 0.00001035 0.00000000 0.00% 0.00001035 0.00001041 0.00001018
Dec 1, 2022 0.00001035 -0.00000003 -0.29% 0.00001038 0.00001044 0.00001021
Nov 30, 2022 0.00001039 -0.00000012 -1.14% 0.00001051 0.00001052 0.00001030
Nov 29, 2022 0.00001050 0.00000000 0.00% 0.00001050 0.00001054 0.00001041
Nov 28, 2022 0.00001050 -0.00000020 -1.87% 0.00001070 0.00001071 0.00001030
Nov 27, 2022 0.00001070 -0.00000033 -2.99% 0.00001103 0.00001131 0.00001065
Nov 26, 2022 0.00001094 -0.00000023 -2.06% 0.00001117 0.00001117 0.00001069
Nov 25, 2022 0.00001119 0.00000026 2.38% 0.00001093 0.00001361 0.00001093
Nov 24, 2022 0.00001094 0.00000000 0.00% 0.00001094 0.00001113 0.00001046
Nov 23, 2022 0.00001097 0.00000018 1.67% 0.00001079 0.00001101 0.00001055
Nov 22, 2022 0.00001078 0.00000032 3.06% 0.00001046 0.00001089 0.00001034
Nov 21, 2022 0.00001046 0.00000024 2.35% 0.00001022 0.00001060 0.00000998
Nov 20, 2022 0.00001022 -0.00000013 -1.26% 0.00001035 0.00001104 0.00000999
Nov 19, 2022 0.00001035 0.00000037 3.71% 0.00000998 0.00001044 0.00000985
Nov 18, 2022 0.00000999 0.00000034 3.52% 0.00000965 0.00001002 0.00000958
Nov 17, 2022 0.00000966 -0.00000001 -0.10% 0.00000967 0.00000992 0.00000941
Nov 16, 2022 0.00000964 -0.00000005 -0.52% 0.00000969 0.00001000 0.00000955
Nov 15, 2022 0.00000970 0.00000058 6.36% 0.00000912 0.00001086 0.00000911
Nov 14, 2022 0.00000913 -0.00000016 -1.72% 0.00000929 0.00000934 0.00000860