STORJ/BTC
Bán 0.00001946
Chênh lệch Chênh lệch0.00000013
Mua 0.00001959
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.00001963 -0.00000004 -0.20% 0.00001967 0.00002002 0.00001959
Dec 2, 2022 0.00001967 0.00000003 0.15% 0.00001964 0.00001984 0.00001923
Dec 1, 2022 0.00001966 -0.00000014 -0.71% 0.00001980 0.00001982 0.00001942
Nov 30, 2022 0.00001982 0.00000014 0.71% 0.00001968 0.00001990 0.00001955
Nov 29, 2022 0.00001969 -0.00000012 -0.61% 0.00001981 0.00002009 0.00001948
Nov 28, 2022 0.00001981 -0.00000045 -2.22% 0.00002026 0.00002039 0.00001943
Nov 27, 2022 0.00002027 0.00000010 0.50% 0.00002017 0.00002106 0.00002012
Nov 26, 2022 0.00002019 0.00000002 0.10% 0.00002017 0.00002055 0.00001987
Nov 25, 2022 0.00002017 -0.00000054 -2.61% 0.00002071 0.00002100 0.00001993
Nov 24, 2022 0.00002074 -0.00000039 -1.85% 0.00002113 0.00002124 0.00002037
Nov 23, 2022 0.00002112 0.00000056 2.72% 0.00002056 0.00002122 0.00002017
Nov 22, 2022 0.00002056 -0.00000093 -4.33% 0.00002149 0.00002215 0.00001961
Nov 21, 2022 0.00002149 0.00000251 13.22% 0.00001898 0.00002299 0.00001870
Nov 20, 2022 0.00001897 -0.00000008 -0.42% 0.00001905 0.00002041 0.00001888
Nov 19, 2022 0.00001906 0.00000071 3.87% 0.00001835 0.00001982 0.00001797
Nov 18, 2022 0.00001834 0.00000039 2.17% 0.00001795 0.00001841 0.00001785
Nov 17, 2022 0.00001795 -0.00000042 -2.29% 0.00001837 0.00001870 0.00001778
Nov 16, 2022 0.00001837 0.00000020 1.10% 0.00001817 0.00001897 0.00001804
Nov 15, 2022 0.00001818 0.00000033 1.85% 0.00001785 0.00001913 0.00001765
Nov 14, 2022 0.00001784 -0.00000008 -0.45% 0.00001792 0.00001809 0.00001710