STORJ/USD
Bán 0.32277
Chênh lệch Chênh lệch0.00156
Mua 0.32433
Bán 0.32277
Chênh lệch Chênh lệch0.00156
Mua 0.32433
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 0.32527 0.00420 1.31% 0.32107 0.32757 0.31678
Nov 28, 2022 0.32167 -0.01179 -3.54% 0.33346 0.33636 0.31208
Nov 27, 2022 0.33356 0.00100 0.30% 0.33256 0.34905 0.33126
Nov 26, 2022 0.33296 -0.00090 -0.27% 0.33386 0.34175 0.32946
Nov 25, 2022 0.33396 -0.01089 -3.16% 0.34485 0.34925 0.32767
Nov 24, 2022 0.34475 -0.00659 -1.88% 0.35134 0.35284 0.33676
Nov 23, 2022 0.35124 0.01758 5.27% 0.33366 0.35274 0.32737
Nov 22, 2022 0.33366 -0.00579 -1.71% 0.33945 0.35144 0.30649
Nov 21, 2022 0.33936 0.03027 9.79% 0.30909 0.37102 0.29979
Nov 20, 2022 0.30899 -0.00969 -3.04% 0.31868 0.34135 0.30679
Nov 19, 2022 0.31868 0.01189 3.88% 0.30679 0.33001 0.30019
Nov 18, 2022 0.30669 0.00660 2.20% 0.30009 0.30789 0.29929
Nov 17, 2022 0.30009 -0.00650 -2.12% 0.30659 0.31248 0.29310
Nov 16, 2022 0.30659 -0.00060 -0.20% 0.30719 0.32137 0.29870
Nov 15, 2022 0.30739 0.01079 3.64% 0.29660 0.32447 0.29220
Nov 14, 2022 0.29650 0.00380 1.30% 0.29270 0.29840 0.27282
Nov 13, 2022 0.29270 -0.01079 -3.56% 0.30349 0.31348 0.28671
Nov 12, 2022 0.30339 -0.01449 -4.56% 0.31788 0.33076 0.29989
Nov 11, 2022 0.31788 -0.01468 -4.41% 0.33256 0.34595 0.30049
Nov 10, 2022 0.33246 0.05015 17.76% 0.28231 0.33821 0.27502