STORJ/USD
Bán 0.30480
Chênh lệch Chênh lệch0.00106
Mua 0.30586

Giá Storj to US Dollar - biểu đồ STORJ/USD

Bán 0.30480
Chênh lệch Chênh lệch0.00106
Mua 0.30586
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.30201 0.00041 0.14% 0.30160 0.30385 0.29988
May 29, 2023 0.30155 -0.00184 -0.61% 0.30339 0.30511 0.29851
May 28, 2023 0.30319 0.00704 2.38% 0.29615 0.30717 0.29465
May 27, 2023 0.29620 0.00282 0.96% 0.29338 0.29704 0.29192
May 26, 2023 0.29328 0.00032 0.11% 0.29296 0.29571 0.28868
May 25, 2023 0.29301 -0.00103 -0.35% 0.29404 0.29463 0.28507
May 24, 2023 0.29404 -0.01690 -5.44% 0.31094 0.31144 0.29178
May 23, 2023 0.31094 0.00605 1.98% 0.30489 0.31287 0.30310
May 22, 2023 0.30479 0.00149 0.49% 0.30330 0.30797 0.29648
May 21, 2023 0.30320 -0.01243 -3.94% 0.31563 0.31743 0.30134
May 20, 2023 0.31553 0.00093 0.30% 0.31460 0.31768 0.31142
May 19, 2023 0.31490 0.00118 0.38% 0.31372 0.31658 0.31076
May 18, 2023 0.31362 -0.00233 -0.74% 0.31595 0.31690 0.30644
May 17, 2023 0.31600 0.00475 1.53% 0.31125 0.31879 0.30413
May 16, 2023 0.31130 0.00170 0.55% 0.30960 0.31253 0.30392
May 15, 2023 0.30970 0.00534 1.75% 0.30436 0.31440 0.29907
May 14, 2023 0.30426 0.00119 0.39% 0.30307 0.30718 0.29802
May 13, 2023 0.30312 -0.00415 -1.35% 0.30727 0.30747 0.30077
May 12, 2023 0.30717 0.00102 0.33% 0.30615 0.30722 0.29116
May 11, 2023 0.30615 -0.01127 -3.55% 0.31742 0.32046 0.29862