STORJ/USDT
Bán 0.33462
Chênh lệch Chênh lệch0.00161
Mua 0.33623
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.33652 -0.00376 -1.10% 0.34028 0.34068 0.33416
Nov 30, 2022 0.34058 0.01655 5.11% 0.32403 0.34231 0.32373
Nov 29, 2022 0.32403 0.00290 0.90% 0.32113 0.32803 0.31683
Nov 28, 2022 0.32173 -0.01179 -3.54% 0.33352 0.33642 0.31213
Nov 27, 2022 0.33362 0.00100 0.30% 0.33262 0.34912 0.33135
Nov 26, 2022 0.33302 -0.00094 -0.28% 0.33396 0.34185 0.32952
Nov 25, 2022 0.33406 -0.01050 -3.05% 0.34456 0.34945 0.32786
Nov 24, 2022 0.34496 -0.00673 -1.91% 0.35169 0.35319 0.33696
Nov 23, 2022 0.35159 0.01763 5.28% 0.33396 0.35313 0.32766
Nov 22, 2022 0.33396 -0.00576 -1.70% 0.33972 0.35172 0.30678
Nov 21, 2022 0.33962 0.03021 9.76% 0.30941 0.37136 0.30008
Nov 20, 2022 0.30931 -0.00961 -3.01% 0.31892 0.34162 0.30712
Nov 19, 2022 0.31892 0.01187 3.87% 0.30705 0.33024 0.30021
Nov 18, 2022 0.30695 0.00672 2.24% 0.30023 0.30803 0.29948
Nov 17, 2022 0.30023 -0.00650 -2.12% 0.30673 0.31263 0.29320
Nov 16, 2022 0.30673 -0.00079 -0.26% 0.30752 0.32155 0.29885
Nov 15, 2022 0.30772 0.01084 3.65% 0.29688 0.32466 0.29248
Nov 14, 2022 0.29678 0.00377 1.29% 0.29301 0.29882 0.27313
Nov 13, 2022 0.29301 -0.01089 -3.58% 0.30390 0.31385 0.28706
Nov 12, 2022 0.30380 -0.01468 -4.61% 0.31848 0.33139 0.30042