Sự kiện nổi bật

Tên Giá Chênh lệch Thay đổi ròng
DOGE/USD Giao dịch 0.0633845 0.0003823 -3.580%
Bitcoin / USD Giao dịch 19855.35 0.15 -2.450%
Ethereum / USD Giao dịch 1322.18 0.06 -3.020%
Ethereum / EUR Giao dịch 1341.04 0.06 -1.710%
Bitcoin / EUR Giao dịch 20140.80 0.15 -1.110%