SUSHI/USD
Bán 1.3724
Chênh lệch Chênh lệch0.0043
Mua 1.3767
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SUSHI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 1.4023 -0.0641 -4.37% 1.4664 1.4704 1.3982
Nov 30, 2022 1.4654 0.0251 1.74% 1.4403 1.4834 1.4392
Nov 28, 2022 1.3285 0.0639 5.05% 1.2646 1.3784 1.2066
Nov 27, 2022 1.2656 0.0790 6.66% 1.1866 1.3145 1.1806
Nov 26, 2022 1.1876 0.0189 1.62% 1.1687 1.2176 1.1637
Nov 25, 2022 1.1697 0.0060 0.52% 1.1637 1.1846 1.1377
Nov 24, 2022 1.1647 -0.0389 -3.23% 1.2036 1.2276 1.1527
Nov 23, 2022 1.2036 0.0309 2.63% 1.1727 1.2186 1.1577
Nov 22, 2022 1.1717 0.0590 5.30% 1.1127 1.1836 1.0748
Nov 21, 2022 1.1127 -0.0540 -4.63% 1.1667 1.2046 1.0748
Nov 20, 2022 1.1667 -0.0489 -4.02% 1.2156 1.2446 1.1387
Nov 19, 2022 1.2106 -0.0010 -0.08% 1.2116 1.2266 1.1597
Nov 18, 2022 1.2116 -0.0130 -1.06% 1.2246 1.2566 1.1876
Nov 17, 2022 1.2256 -0.0679 -5.25% 1.2935 1.3225 1.2186
Nov 16, 2022 1.2935 -0.0110 -0.84% 1.3045 1.3684 1.2586
Nov 15, 2022 1.3055 0.0399 3.15% 1.2656 1.3714 1.2306
Nov 14, 2022 1.2656 0.0260 2.10% 1.2396 1.3255 1.1317
Nov 13, 2022 1.2396 0.0739 6.34% 1.1657 1.2795 1.1497
Nov 12, 2022 1.1657 -0.0809 -6.49% 1.2466 1.2536 1.0967
Nov 11, 2022 1.2456 0.0140 1.14% 1.2316 1.3465 1.1417