SEK/MXN
Bán 1.94324
Chênh lệch Chênh lệch0.00454
Mua 1.94778
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 1.94324 -0.03727 -1.88% 1.98051 1.98110 1.94030
Aug 11, 2022 1.98064 -0.00973 -0.49% 1.99037 1.99757 1.97568
Aug 10, 2022 1.99037 0.00145 0.07% 1.98892 2.00749 1.98113
Aug 9, 2022 1.98880 -0.00550 -0.28% 1.99430 1.99792 1.98453
Aug 8, 2022 1.99429 -0.00415 -0.21% 1.99844 2.00206 1.98744
Aug 7, 2022 1.99832 0.00799 0.40% 1.99033 1.99939 1.99033
Aug 5, 2022 2.00251 -0.00641 -0.32% 2.00892 2.01307 1.99257
Aug 4, 2022 2.00893 0.00527 0.26% 2.00366 2.01393 1.99455
Aug 3, 2022 2.00366 -0.02317 -1.14% 2.02683 2.02915 1.99894
Aug 2, 2022 2.02671 0.01285 0.64% 2.01386 2.03203 2.00434
Aug 1, 2022 2.01386 0.01657 0.83% 1.99729 2.01473 1.99452
Jul 31, 2022 1.99730 0.00698 0.35% 1.99032 2.00008 1.98865
Jul 29, 2022 2.00395 0.01901 0.96% 1.98494 2.00588 1.97963
Jul 28, 2022 1.98494 -0.00743 -0.37% 1.99237 1.99775 1.97200
Jul 27, 2022 1.99237 0.00952 0.48% 1.98285 1.99497 1.97749
Jul 26, 2022 1.98284 -0.02264 -1.13% 2.00548 2.00903 1.97278
Jul 25, 2022 2.00565 -0.00062 -0.03% 2.00627 2.01455 2.00053
Jul 24, 2022 2.00627 0.00570 0.28% 2.00057 2.00856 1.99974
Jul 22, 2022 2.00685 -0.01815 -0.90% 2.02500 2.02599 2.00162
Jul 21, 2022 2.02499 0.02124 1.06% 2.00375 2.02658 2.00161