SEK/MXN
Bán 1.61743
Chênh lệch Chênh lệch0.01048
Mua 1.62791
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 1.62433 0.00134 0.08% 1.62299 1.63898 1.61944
Jun 1, 2023 1.62299 -0.00759 -0.47% 1.63058 1.63223 1.61411
May 31, 2023 1.63056 0.00526 0.32% 1.62530 1.63214 1.61019
May 30, 2023 1.62530 0.00112 0.07% 1.62418 1.62662 1.61503
May 29, 2023 1.62421 -0.00506 -0.31% 1.62927 1.63098 1.61719
May 28, 2023 1.62894 0.00202 0.12% 1.62692 1.63097 1.62474
May 26, 2023 1.62803 -0.02118 -1.28% 1.64921 1.65907 1.62772
May 25, 2023 1.64923 -0.01172 -0.71% 1.66095 1.66382 1.64150
May 24, 2023 1.66095 -0.02944 -1.74% 1.69039 1.69358 1.65404
May 23, 2023 1.69035 -0.00224 -0.13% 1.69259 1.69592 1.68096
May 22, 2023 1.69259 0.00354 0.21% 1.68905 1.70416 1.68502
May 21, 2023 1.68899 0.00654 0.39% 1.68245 1.69157 1.67989
May 19, 2023 1.68834 0.01194 0.71% 1.67640 1.68883 1.67160
May 18, 2023 1.67639 -0.00806 -0.48% 1.68445 1.68962 1.67082
May 17, 2023 1.68440 0.00494 0.29% 1.67946 1.68780 1.67327
May 16, 2023 1.67946 -0.00561 -0.33% 1.68507 1.69035 1.67337
May 15, 2023 1.68506 -0.00827 -0.49% 1.69333 1.69836 1.67642
May 14, 2023 1.69331 0.00513 0.30% 1.68818 1.69442 1.68545
May 12, 2023 1.69168 -0.00968 -0.57% 1.70136 1.70919 1.68740
May 11, 2023 1.70137 -0.01524 -0.89% 1.71661 1.71967 1.69356