SEK/RUB
Bán 5.5770
Chênh lệch Chênh lệch0.0645
Mua 5.6415
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 5.5770 0.0445 0.80% 5.5325 5.6900 5.4985
Jul 21, 2022 5.5020 0.1355 2.52% 5.3665 5.7090 5.3425
Jul 20, 2022 5.3190 -0.0350 -0.65% 5.3540 5.3685 5.2995
Jul 19, 2022 5.3970 0.0185 0.34% 5.3785 5.4535 5.3205
Jul 18, 2022 5.4025 -0.0255 -0.47% 5.4280 5.4550 5.3785
Jul 15, 2022 5.4275 -0.0945 -1.71% 5.5220 5.5220 5.3525
Jul 14, 2022 5.4780 0.0195 0.36% 5.4585 5.5115 5.4175
Jul 13, 2022 5.5095 0.0050 0.09% 5.5045 5.5565 5.4400
Jul 12, 2022 5.5470 -0.0050 -0.09% 5.5520 5.5850 5.3810
Jul 11, 2022 5.5225 -0.2215 -3.86% 5.7440 5.8105 5.5060
Jul 8, 2022 5.7600 -0.0485 -0.83% 5.8085 5.8235 5.7150
Jul 7, 2022 5.8600 -0.1400 -2.33% 6.0000 6.0035 5.8185
Jul 6, 2022 5.9770 -0.0860 -1.42% 6.0630 6.1035 5.8035
Jul 5, 2022 5.7800 0.4535 8.51% 5.3265 5.8815 5.3155
Jul 4, 2022 5.3125 -0.0280 -0.52% 5.3405 5.3770 5.2610
Jul 1, 2022 5.2615 0.1480 2.89% 5.1135 5.3660 5.0835
Jun 30, 2022 5.0165 -0.0315 -0.62% 5.0480 5.2020 4.9555
Jun 29, 2022 5.1870 0.1995 4.00% 4.9875 5.2060 4.8980
Jun 28, 2022 5.0830 -0.1900 -3.60% 5.2730 5.2760 5.0645
Jun 27, 2022 5.2630 -0.0340 -0.64% 5.2970 5.3075 5.2370