SEK/TRY
Bán 1.89668
Chênh lệch Chênh lệch0.00376
Mua 1.90044
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 1.88663 -0.00443 -0.23% 1.89106 1.91743 1.88202
May 30, 2023 1.89104 0.03569 1.92% 1.85535 1.89855 1.85010
May 29, 2023 1.85538 0.01401 0.76% 1.84137 1.85744 1.83729
May 28, 2023 1.84095 -0.00210 -0.11% 1.84305 1.84739 1.83978
May 26, 2023 1.83798 -0.00659 -0.36% 1.84457 1.86749 1.83192
May 25, 2023 1.83824 -0.01484 -0.80% 1.85308 1.85676 1.83244
May 24, 2023 1.85308 -0.00983 -0.53% 1.86291 1.87320 1.84727
May 23, 2023 1.86286 -0.01035 -0.55% 1.87321 1.90431 1.85997
May 22, 2023 1.87321 -0.00802 -0.43% 1.88123 1.90110 1.86632
May 21, 2023 1.88116 0.00933 0.50% 1.87183 1.88186 1.87183
May 19, 2023 1.87703 0.00600 0.32% 1.87103 1.88560 1.87032
May 18, 2023 1.87103 -0.01644 -0.87% 1.88747 1.89171 1.86159
May 17, 2023 1.88750 -0.00373 -0.20% 1.89123 1.89654 1.87605
May 16, 2023 1.89124 -0.00584 -0.31% 1.89708 1.90928 1.88650
May 15, 2023 1.89707 0.01234 0.65% 1.88473 1.90084 1.87086
May 14, 2023 1.88472 0.00616 0.33% 1.87856 1.88509 1.87391
May 12, 2023 1.87635 -0.01016 -0.54% 1.88651 1.90504 1.87076
May 11, 2023 1.88866 -0.01907 -1.00% 1.90773 1.92394 1.88128
May 10, 2023 1.90781 -0.00313 -0.16% 1.91094 1.92118 1.89918
May 9, 2023 1.91090 -0.00212 -0.11% 1.91302 1.92096 1.89939