SEK/TRY
Bán 1.74977
Chênh lệch Chênh lệch0.02041
Mua 1.77018
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 1.74977 -0.02688 -1.51% 1.77665 1.78324 1.74837
Aug 11, 2022 1.77677 0.00660 0.37% 1.77017 1.79432 1.75979
Aug 10, 2022 1.77017 0.01891 1.08% 1.75126 1.78650 1.74842
Aug 9, 2022 1.75115 -0.00996 -0.57% 1.76111 1.77252 1.72582
Aug 8, 2022 1.76110 0.01399 0.80% 1.74711 1.77303 1.74371
Aug 7, 2022 1.74700 0.00099 0.06% 1.74601 1.74789 1.74354
Aug 5, 2022 1.74993 -0.01791 -1.01% 1.76784 1.77463 1.74761
Aug 4, 2022 1.76776 0.02015 1.15% 1.74761 1.77254 1.74593
Aug 3, 2022 1.74761 0.00414 0.24% 1.74347 1.76146 1.74180
Aug 2, 2022 1.74337 -0.01443 -0.82% 1.75780 1.77151 1.74061
Aug 1, 2022 1.75861 0.00936 0.54% 1.74925 1.77811 1.72967
Jul 31, 2022 1.75080 -0.00002 -0.00% 1.75082 1.75285 1.74872
Jul 29, 2022 1.76017 0.00587 0.33% 1.75430 1.77039 1.73380
Jul 28, 2022 1.75430 0.01195 0.69% 1.74235 1.75653 1.72763
Jul 27, 2022 1.74258 0.01468 0.85% 1.72790 1.75214 1.72495
Jul 26, 2022 1.72790 -0.01242 -0.71% 1.74032 1.75194 1.71552
Jul 25, 2022 1.74047 0.01249 0.72% 1.72798 1.75919 1.72487
Jul 24, 2022 1.72798 -0.00306 -0.18% 1.73104 1.73299 1.72700
Jul 22, 2022 1.73061 -0.00264 -0.15% 1.73325 1.74012 1.71553
Jul 21, 2022 1.73321 0.02185 1.28% 1.71136 1.74126 1.70900