SEK/JPY
Bán 12.433
Chênh lệch Chênh lệch0.033
Mua 12.466
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 3, 2023 12.433 0.046 0.37% 12.387 12.517 12.352
Feb 2, 2023 12.386 -0.071 -0.57% 12.457 12.510 12.348
Feb 1, 2023 12.457 0.003 0.02% 12.454 12.491 12.372
Jan 31, 2023 12.452 -0.085 -0.68% 12.537 12.539 12.353
Jan 30, 2023 12.538 -0.024 -0.19% 12.562 12.623 12.500
Jan 29, 2023 12.561 0.021 0.17% 12.540 12.577 12.520
Jan 27, 2023 12.589 -0.037 -0.29% 12.626 12.646 12.541
Jan 26, 2023 12.627 -0.034 -0.27% 12.661 12.721 12.613
Jan 25, 2023 12.662 -0.082 -0.64% 12.744 12.798 12.610
Jan 24, 2023 12.745 0.001 0.01% 12.744 12.786 12.694
Jan 23, 2023 12.744 0.182 1.45% 12.562 12.765 12.543
Jan 22, 2023 12.563 0.003 0.02% 12.560 12.592 12.532
Jan 20, 2023 12.584 0.149 1.20% 12.435 12.652 12.428
Jan 19, 2023 12.436 0.010 0.08% 12.426 12.529 12.346
Jan 18, 2023 12.427 0.140 1.14% 12.287 12.619 12.280
Jan 17, 2023 12.286 -0.006 -0.05% 12.292 12.378 12.209
Jan 16, 2023 12.293 -0.040 -0.32% 12.333 12.355 12.252
Jan 15, 2023 12.333 0.049 0.40% 12.284 12.346 12.279
Jan 13, 2023 12.291 -0.107 -0.86% 12.398 12.413 12.222
Jan 12, 2023 12.397 -0.201 -1.60% 12.598 12.618 12.345