SEK/JPY
Bán 13.255
Chênh lệch Chênh lệch0.024
Mua 13.279
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SEK/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 13.233 0.127 0.97% 13.106 13.281 13.094
Aug 4, 2022 13.106 0.016 0.12% 13.090 13.198 13.053
Aug 3, 2022 13.090 0.105 0.81% 12.985 13.128 12.936
Aug 2, 2022 12.984 0.010 0.08% 12.974 13.012 12.820
Aug 1, 2022 12.973 -0.092 -0.70% 13.065 13.108 12.969
Jul 31, 2022 13.066 0.032 0.25% 13.034 13.081 13.023
Jul 29, 2022 13.117 -0.027 -0.21% 13.144 13.183 13.014
Jul 28, 2022 13.145 -0.154 -1.16% 13.299 13.313 13.038
Jul 27, 2022 13.301 0.034 0.26% 13.267 13.383 13.235
Jul 26, 2022 13.268 -0.105 -0.79% 13.373 13.408 13.207
Jul 25, 2022 13.374 0.064 0.48% 13.310 13.453 13.266
Jul 24, 2022 13.310 0.020 0.15% 13.290 13.328 13.270
Jul 22, 2022 13.331 -0.100 -0.74% 13.431 13.498 13.267
Jul 21, 2022 13.430 -0.057 -0.42% 13.487 13.639 13.421
Jul 20, 2022 13.489 -0.008 -0.06% 13.497 13.554 13.423
Jul 19, 2022 13.497 0.208 1.57% 13.289 13.513 13.235
Jul 18, 2022 13.288 0.090 0.68% 13.198 13.377 13.180
Jul 17, 2022 13.199 0.016 0.12% 13.183 13.211 13.171
Jul 15, 2022 13.164 0.035 0.27% 13.129 13.221 13.075
Jul 14, 2022 13.129 0.140 1.08% 12.989 13.160 12.977