CHF/CNH
Bán 7.5133
Chênh lệch Chênh lệch0.0026
Mua 7.5159
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 7.4864 0.0158 0.21% 7.4706 7.4893 7.4660
Mar 26, 2023 7.4705 0.0117 0.16% 7.4588 7.4727 7.4501
Mar 24, 2023 7.4632 0.0084 0.11% 7.4548 7.4926 7.4496
Mar 23, 2023 7.4547 -0.0253 -0.34% 7.4800 7.4831 7.4257
Mar 22, 2023 7.4800 0.0227 0.30% 7.4573 7.4828 7.4362
Mar 21, 2023 7.4572 0.0614 0.83% 7.3958 7.4722 7.3813
Mar 20, 2023 7.3959 -0.0234 -0.32% 7.4193 7.4649 7.3938
Mar 19, 2023 7.4192 0.0058 0.08% 7.4134 7.4299 7.4056
Mar 17, 2023 7.4304 0.0134 0.18% 7.4170 7.4509 7.4004
Mar 16, 2023 7.4170 0.0225 0.30% 7.3945 7.4737 7.3915
Mar 15, 2023 7.3945 -0.1286 -1.71% 7.5231 7.5430 7.3723
Mar 14, 2023 7.5231 0.0160 0.21% 7.5071 7.5550 7.4995
Mar 13, 2023 7.5071 -0.0116 -0.15% 7.5187 7.5741 7.4851
Mar 12, 2023 7.5187 0.0067 0.09% 7.5120 7.5492 7.4854
Mar 10, 2023 7.5300 0.0527 0.70% 7.4773 7.5487 7.4738
Mar 9, 2023 7.4771 0.0738 1.00% 7.4033 7.4844 7.3989
Mar 8, 2023 7.4032 -0.0174 -0.23% 7.4206 7.4217 7.3782
Mar 7, 2023 7.4205 -0.0459 -0.61% 7.4664 7.4700 7.4118
Mar 6, 2023 7.4664 0.0922 1.25% 7.3742 7.4669 7.3709
Mar 5, 2023 7.3733 0.0083 0.11% 7.3650 7.3814 7.3638