CHF/CNH
Bán 7.0057
Chênh lệch Chênh lệch0.0031
Mua 7.0088
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/CNH lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 7.0013 0.0088 0.13% 6.9925 7.0097 6.9921
Jun 27, 2022 6.9924 0.0150 0.21% 6.9774 7.0057 6.9554
Jun 26, 2022 6.9773 0.0161 0.23% 6.9612 6.9884 6.9560
Jun 24, 2022 6.9725 0.0073 0.10% 6.9652 7.0123 6.9486
Jun 23, 2022 6.9651 -0.0144 -0.21% 6.9795 6.9994 6.9346
Jun 22, 2022 6.9796 0.0550 0.79% 6.9246 6.9934 6.9195
Jun 21, 2022 6.9247 0.0145 0.21% 6.9102 6.9441 6.9009
Jun 20, 2022 6.9102 -0.0003 -0.00% 6.9105 6.9473 6.8987
Jun 19, 2022 6.9104 -0.0022 -0.03% 6.9126 6.9221 6.9003
Jun 17, 2022 6.9071 -0.0065 -0.09% 6.9136 6.9709 6.8992
Jun 16, 2022 6.9136 0.2030 3.03% 6.7106 6.9406 6.7062
Jun 15, 2022 6.7105 -0.0352 -0.52% 6.7457 6.7513 6.6883
Jun 14, 2022 6.7457 -0.0561 -0.82% 6.8018 6.8368 6.7214
Jun 13, 2022 6.8018 -0.0202 -0.30% 6.8220 6.8442 6.7827
Jun 12, 2022 6.8220 0.0183 0.27% 6.8037 6.8244 6.8019
Jun 10, 2022 6.7942 -0.0389 -0.57% 6.8331 6.8540 6.7941
Jun 9, 2022 6.8329 -0.0096 -0.14% 6.8425 6.8808 6.8132
Jun 8, 2022 6.8425 -0.0088 -0.13% 6.8513 6.8725 6.8360
Jun 7, 2022 6.8512 -0.0023 -0.03% 6.8535 6.8672 6.8248
Jun 6, 2022 6.8536 -0.0464 -0.67% 6.9000 6.9299 6.8448