CHF/CZK
Bán 24.2958
Chênh lệch Chênh lệch0.1286
Mua 24.4244
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 24.2958 -0.0160 -0.07% 24.3118 24.4093 24.2811
May 25, 2023 24.3115 -0.0124 -0.05% 24.3239 24.3690 24.1889
May 24, 2023 24.3216 -0.0655 -0.27% 24.3871 24.4045 24.2491
May 23, 2023 24.3836 0.0076 0.03% 24.3760 24.4352 24.2563
May 22, 2023 24.3756 -0.0510 -0.21% 24.4266 24.4980 24.3115
May 21, 2023 24.4268 0.0510 0.21% 24.3758 24.4359 24.3615
May 19, 2023 24.4167 0.1080 0.44% 24.3087 24.4575 24.3051
May 18, 2023 24.3082 0.0345 0.14% 24.2737 24.4080 24.2132
May 17, 2023 24.2757 -0.0038 -0.02% 24.2795 24.3659 24.1602
May 16, 2023 24.2805 0.0485 0.20% 24.2320 24.3507 24.2049
May 15, 2023 24.2342 0.0309 0.13% 24.2033 24.2851 24.1139
May 14, 2023 24.2049 0.0407 0.17% 24.1642 24.2094 24.1168
May 12, 2023 24.1816 0.0790 0.33% 24.1026 24.2708 24.1026
May 11, 2023 24.1054 0.1099 0.46% 23.9955 24.1258 23.9633
May 10, 2023 23.9944 0.0462 0.19% 23.9482 24.0655 23.8803
May 9, 2023 23.9490 0.0607 0.25% 23.8883 23.9719 23.8258
May 8, 2023 23.8894 0.0724 0.30% 23.8170 23.9068 23.8136
May 7, 2023 23.8180 0.0323 0.14% 23.7857 23.8267 23.7722
May 5, 2023 23.7991 -0.1992 -0.83% 23.9983 24.0206 23.7164
May 4, 2023 23.9969 -0.0186 -0.08% 24.0155 24.0334 23.8864