CHF/CZK
Bán 25.1226
Chênh lệch Chênh lệch0.0323
Mua 25.1549
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 24.9949 -0.0237 -0.09% 25.0186 25.0227 24.9826
Aug 7, 2022 25.0186 0.0423 0.17% 24.9763 25.0264 24.9680
Aug 5, 2022 24.9889 -0.1332 -0.53% 25.1221 25.1924 24.9710
Aug 4, 2022 25.1221 -0.1044 -0.41% 25.2265 25.2591 25.0540
Aug 3, 2022 25.2266 -0.0761 -0.30% 25.3027 25.3326 25.1720
Aug 2, 2022 25.3027 0.0667 0.26% 25.2360 25.3459 25.2064
Aug 1, 2022 25.2354 -0.0273 -0.11% 25.2627 25.3454 25.2136
Jul 31, 2022 25.2733 0.0394 0.16% 25.2339 25.2790 25.2278
Jul 29, 2022 25.2731 0.0464 0.18% 25.2267 25.3700 25.2068
Jul 28, 2022 25.2267 0.1575 0.63% 25.0692 25.3184 24.9967
Jul 27, 2022 25.0690 -0.1414 -0.56% 25.2104 25.2286 24.9773
Jul 26, 2022 25.2100 0.3155 1.27% 24.8945 25.2488 24.8853
Jul 25, 2022 24.8972 -0.0605 -0.24% 24.9577 25.0082 24.8186
Jul 24, 2022 24.9576 0.0841 0.34% 24.8735 24.9726 24.8565
Jul 22, 2022 24.9733 0.1579 0.64% 24.8154 25.0396 24.7740
Jul 21, 2022 24.8156 0.0256 0.10% 24.7900 24.8570 24.5644
Jul 20, 2022 24.7896 0.0943 0.38% 24.6953 24.8378 24.5885
Jul 19, 2022 24.6952 -0.0074 -0.03% 24.7026 24.7925 24.5929
Jul 18, 2022 24.7007 -0.1461 -0.59% 24.8468 24.8919 24.6622
Jul 17, 2022 24.8468 0.0317 0.13% 24.8151 24.8653 24.8003