CHF/DKK
Bán 7.63716
Chênh lệch Chênh lệch0.00228
Mua 7.63944
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 7.59936 -0.00163 -0.02% 7.60099 7.60335 7.59688
Aug 7, 2022 7.60087 0.00790 0.10% 7.59297 7.60208 7.59002
Aug 5, 2022 7.59669 -0.01455 -0.19% 7.61124 7.62392 7.59010
Aug 4, 2022 7.61118 -0.01093 -0.14% 7.62211 7.62383 7.59082
Aug 3, 2022 7.62203 -0.02337 -0.31% 7.64540 7.65388 7.60703
Aug 2, 2022 7.64526 0.01198 0.16% 7.63328 7.65701 7.62394
Aug 1, 2022 7.63325 -0.01672 -0.22% 7.64997 7.66448 7.62693
Jul 31, 2022 7.64992 0.00941 0.12% 7.64051 7.65205 7.63961
Jul 29, 2022 7.64806 -0.00221 -0.03% 7.65027 7.67598 7.63071
Jul 28, 2022 7.65024 0.04022 0.53% 7.61002 7.66689 7.59033
Jul 27, 2022 7.60999 -0.02413 -0.32% 7.63412 7.63955 7.59116
Jul 26, 2022 7.63407 0.08311 1.10% 7.55096 7.64277 7.54440
Jul 25, 2022 7.55090 -0.02222 -0.29% 7.57312 7.57848 7.53121
Jul 24, 2022 7.57307 0.02130 0.28% 7.55177 7.57551 7.54718
Jul 22, 2022 7.57067 0.03366 0.45% 7.53701 7.58687 7.53568
Jul 21, 2022 7.53695 0.01216 0.16% 7.52479 7.54600 7.47421
Jul 20, 2022 7.52475 0.01755 0.23% 7.50720 7.53637 7.48408
Jul 19, 2022 7.50724 0.00435 0.06% 7.50289 7.52083 7.48397
Jul 18, 2022 7.50286 -0.05145 -0.68% 7.55431 7.56423 7.49250
Jul 17, 2022 7.55425 0.00690 0.09% 7.54735 7.55786 7.54581