CHF/DKK
Bán 7.22077
Chênh lệch Chênh lệch0.00222
Mua 7.22299
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 7.21905 -0.01040 -0.14% 7.22945 7.23060 7.21783
May 26, 2022 7.22925 -0.00982 -0.14% 7.23907 7.25970 7.21147
May 25, 2022 7.23903 0.02324 0.32% 7.21579 7.26547 7.21280
May 24, 2022 7.21579 0.00720 0.10% 7.20859 7.23157 7.18656
May 23, 2022 7.20853 -0.01024 -0.14% 7.21877 7.25078 7.19495
May 22, 2022 7.21857 0.00776 0.11% 7.21081 7.22646 7.20832
May 20, 2022 7.23162 -0.00251 -0.03% 7.23413 7.25575 7.22001
May 19, 2022 7.23410 0.03820 0.53% 7.19590 7.27345 7.18090
May 18, 2022 7.19585 0.09849 1.39% 7.09736 7.20148 7.08968
May 17, 2022 7.09735 -0.01513 -0.21% 7.11248 7.13366 7.08452
May 16, 2022 7.11240 -0.02436 -0.34% 7.13676 7.14196 7.09279
May 15, 2022 7.13669 0.00950 0.13% 7.12719 7.13698 7.12286
May 13, 2022 7.12704 -0.01711 -0.24% 7.14415 7.16787 7.12203
May 12, 2022 7.14412 0.02966 0.42% 7.11446 7.18008 7.09936
May 11, 2022 7.11447 0.02321 0.33% 7.09126 7.13007 7.08654
May 10, 2022 7.09123 0.00189 0.03% 7.08934 7.11266 7.07305
May 9, 2022 7.08933 -0.05009 -0.70% 7.13942 7.14208 7.07405
May 8, 2022 7.13942 0.01021 0.14% 7.12921 7.13955 7.12741
May 6, 2022 7.12258 -0.04049 -0.57% 7.16307 7.20015 7.11645
May 5, 2022 7.16302 -0.03359 -0.47% 7.19661 7.21117 7.15125