CHF/DKK
Bán 7.50325
Chênh lệch Chênh lệch0.00136
Mua 7.50461
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHF/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 7.53850 0.00516 0.07% 7.53334 7.54036 7.52931
Mar 27, 2023 7.53329 0.01101 0.15% 7.52228 7.55696 7.52025
Mar 26, 2023 7.52207 0.00466 0.06% 7.51741 7.52815 7.51314
Mar 24, 2023 7.52417 0.02520 0.34% 7.49897 7.56471 7.49454
Mar 23, 2023 7.49894 0.02697 0.36% 7.47197 7.50892 7.44620
Mar 22, 2023 7.47185 -0.02584 -0.34% 7.49769 7.50011 7.45531
Mar 21, 2023 7.49744 0.02614 0.35% 7.47130 7.50044 7.46076
Mar 20, 2023 7.47132 -0.04509 -0.60% 7.51641 7.54980 7.46678
Mar 19, 2023 7.51623 0.00841 0.11% 7.50782 7.52674 7.50082
Mar 17, 2023 7.52937 -0.01830 -0.24% 7.54767 7.56632 7.50955
Mar 16, 2023 7.54772 -0.00367 -0.05% 7.55139 7.59886 7.53258
Mar 15, 2023 7.55139 -0.03722 -0.49% 7.58861 7.66996 7.52799
Mar 14, 2023 7.58862 -0.01722 -0.23% 7.60584 7.63743 7.57686
Mar 13, 2023 7.60590 0.02705 0.36% 7.57885 7.66269 7.56779
Mar 12, 2023 7.57882 0.00561 0.07% 7.57321 7.59979 7.55226
Mar 10, 2023 7.59376 0.05958 0.79% 7.53418 7.59741 7.53128
Mar 9, 2023 7.53419 0.03740 0.50% 7.49679 7.54251 7.49471
Mar 8, 2023 7.49671 0.00977 0.13% 7.48694 7.50830 7.48137
Mar 7, 2023 7.48685 0.00423 0.06% 7.48262 7.49731 7.46715
Mar 6, 2023 7.48263 0.01028 0.14% 7.47235 7.49966 7.45990